Hoppa till innehåll

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet/barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. När föräldrar inte kommer överens så kan familjerätten på uppdrag av tingsrätten genomföra en vårdnad- boende och umgängesutredning. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Föräldrar som är överens kan reglera vårdnad, boende och umgänge genom avtal. Du som förälder kan även få rådgivning och information kring vårdnad, boende och umgänge.

För att inleda en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge är det sedan 1 mars 2022 krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal.

Utredning gällande vårdnad, boende och umgänge

Vid en vårdnad-, boende- och umgängesutredning genomförs samtal med föräldrarna, barnet och referenssamtal med professionella kontakter. Utredningens fokus är på barnet och dess behov. Föräldrar som är överens kan när som helst avbryta processen i tingsrätten eller pausas om ni som föräldrar vill försöka enas genom samarbetssamtal.

Konflikt och försoning

En tingsrättsdom gynnar inte alltid föräldrarnas samverkan framåt i barnens liv. Flera tingsrätter erbjuder därför föräldrar ett alternativt sätt att lösa sina konflikter. Metoden Konflikt och försoning har tagits fram för att hjälpa föräldrar att hitta sätt att varaktigt samarbeta för barnets bästa.

Vad är skillnaden mellan konflikt och försoning och vanlig handläggning i tingsrätten?

Arbetsmetoden Konflikt och försoning är ett samarbete mellan tingsrätt och familjerätt för att hjälpa föräldrar att hitta hållbara samförståndslösningar och ge verktyg för samarbete mellan föräldrarna. I vanlig handläggning utreder en familjerättssekreterare barnets och föräldrarnas situation samt lämnar ett förslag till domstolen om vad som är bäst för barnet. Sedan har tingsrätten en huvudförhandling och avkunnar därefter en dom. Det kan ta lång tid innan domen har kommit och eftersom det inte är något som föräldrarna själva bestämt finns det stor risk för ny vårdnadstvist i tingsrätten. Ibland kan konflikten förvärras.

I Konflikt och försoning arbetar familjerättssekreteraren aktivt med att hjälpa föräldrarna att hitta överenskommelser och verktyg för att samarbeta så att föräldrarna själva kan komma överens om vad som är bäst för deras barn. Om föräldrarna har samtyckt till en överenskommelse är det troligare att det blir en hållbar lösning över längre tid.

Om du befinner dig i en rättslig process och är intresserad av Konflikt och Försoning så ta upp detta med ditt ombud.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens om lämpliga lösningar gällande vårdnaden, boendet eller umgänget gällande era barn kan med hjälp av familjerätten upprätta ett juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende eller umgänge. När ett avtal godkänts av familjerätten har det samma juridiska verkan som en dom i domstolen.

För att kunna upprätta ett avtal om vårdnad, boende och umgänge krävs det att:

Föräldrar som vill skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge kan kontakta familjerätten för att gå vidare i processen.

När föräldrar är överens kan de vända sig direkt till tingsrätten med sin överenskommelse för att få den fastställd i dom. Domstolen tar ut en ansökningsavgift medan avtalsskrivande genom familjerätten är kostnadsfritt.

Föräldrar som tidigare inte har haft gemensam vårdnad och det varken finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden kan själva vända sig till Skatteverket och anmäla om gemensam vårdnad.

Anmälan - gemensam vårdnad - skatteverket.se

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss på Familjerätten är du välkommen att kontakta Vellinge Direkt.

Senast uppdaterad:
25 mars 2024 09:28