Hoppa till innehåll

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal innebär att föräldrar som inte lever tillsammans, under sakkunnig ledning av familjerätten, ges möjlighet att diskutera frågor kring vårdnad, boende, umgänge och övriga frågor kring sina gemensamma barn. Samarbetssamtalen har barnets bästa i fokus och syftar till att hjälpa föräldrarna till ett bättre samarbete utifrån barnets behov.

Självservice

Barn behöver generellt sett ett varaktigt och stabilt förhållande till båda sina föräldrar, även när föräldrarna lever åtskilda. För att barnet ska få tillgång till båda sina föräldrar på ett positivt sätt krävs att föräldrarna samarbetar.

Det är en stor fördel om föräldrarna kan komma överens om vårdnad, boende, umgänge (se länk nedan) och samarbetet kring barnen utan att det blir en rättslig tvist kring dessa frågor. Föräldrars egna överenskommelser är oftast mer hållbara för barnen än om besluten överlämnas till domstol. Föräldrars unika kunskap om det egna barnet ger störst förutsättningar för överenskommelser med barnets bästa i centrum när föräldrarna separerar.

Länk till Familjerättens sida om vårdnad, boende och umgänge

Det finns även en möjlighet att i samband med samarbetssamtal skriva avtal gällande vårdnad, boende och umgänge. För att avtal ska gälla krävs att det godkänns av socialnämnden. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom i tingsrätten.

Samarbetssamtalen leds av socionomer med lång erfarenhet av arbete med familjerättsliga frågor. Samarbetssamtal förutsätter båda föräldrarnas frivilliga medverkan, de är kostnadsfria och omfattas av sekretess och registreras inte i socialregistret.

Samarbetssamtalen inleds alltid med varsitt enskilt samtal för att sedan träffas tillsammans. I samråd med föräldrarna avgör samtalsledaren huruvida barnet/en ska involveras i samtalen eller inte.

Samarbetssamtal kan ske efter ansökan från föräldrarna eller på uppdrag av domstol. Vid intresse kontakta Vellinge direkt eller anmäl nedan:

Länk till anmälan för samarbetssamtal

Står ni inför en separation och önskar mer information kring vårdnad, boende, umgänge (se länk ovan) och hur ni kan samarbeta och fatta gemensamma beslut kring era barn finns möjligheten att tillsammans med din medförälder boka in ett ”inför-separation-samtal”. Vid intresse kontakta Familjerätten via Vellinge Direkt.

Se gärna vår film om samarbetssamtal för separerade föräldrar nedan.

Om du vill veta mer eller komma i kontakt med oss på Familjerätten är du välkommen att ringa Vellinge direkt 040-42 50 00.

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 14:26