Hoppa till innehåll

Hemtjänst med digital tillsyn

Under 2024 påbörjar Vellinge kommun införandet av digital tillsyn som alternativ, för dig som har insatsen tillsynsbesök och hemtjänst. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Insatsen tillsyn ges vid behov och bedöms av biståndshandläggare. Digital tillsyn är ett alternativ till en fysisk tillsyn. Digital tillsyn görs med hjälp av en trygghetskamera i ditt hem.

Det finns flera fördelar med digital tillsyn. Till exempel kan du få bättre nattsömn, eftersom hemtjänstpersonalen inte behöver gå in i ditt hem för att titta till dig och riskerar att väcka dig.

Vad är det bra för egentligen?

Med hjälp av en kamera istället för fysiska besök, ökar chansen att du får en ostörd nattsömn i ditt hem. En ostörd nattsömn minskar risken för bland annat fallolyckor och sjukdom och förbättrar återhämtningen.

Hur går en tillsyn till?

Tillsammans med hemtjänsten kommer du överens om när på dygnet du vill ha dina tillsyner. Vid dessa tidpunkter öppnas kameran och personal kan se så att allt ser bra ut, direkt från sin arbetstelefon. Efter tillsynen är gjord stängs kameran. Det är endast hemtjänstpersonalen som utför tillsynen.

Vem bestämmer om jag ska ha kamera?

Installation av en trygghetskamera sker alltid med dig och ditt samtycke och är helt frivilligt. Det är ett gemensamt beslut om det är rätt lösning för dig.

Kostar det extra?

Nej, det kostar inget extra utan ingår i den vanliga avgiften för hemtjänst.

Kan jag beställa en kamera?

Nej, biståndshandläggaren bedömer om du har behov av tillsyn. Om du har behov av tillsyn, kan du komma överens med hemtjänsten om du vill ha en trygghetskamera.

Vad händer om ni inte ser mig i bild?

Om personalen inte ser dig i bild, så gör de en bedömning utifrån vad ni kommit överens om ska ske. Vissa vill ha ett telefonsamtal, andra vill att personalen åker ut och ser så att inget har hänt.

Filmar ni hela tiden under natten?

Nej, kameran är endast igång när tillsynen öppnas av personalen, under de tidpunkter som ni bestämt tillsammans. Inga bilder lagras.

Vad händer vid strömavbrott?

Vid strömavbrott eller andra tekniska fel där kameran inte fungerar, går digitala tillsyner över till vanliga besök av hemtjänstpersonalen.

Men om jag inte har hemtjänst?

Har du ingen hemtjänst, men upplever att du behöver stöd, ansöker du hos en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren gör en individuell bedömning utrifrån dina behov.

Publicerad:
13 februari, 2024