Hoppa till innehåll

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor består av representanter från lokala handikapporganisationer och från flera av kommunens nämnder. Rådet ger handikapporganisationerna möjlighet att påverka den kommunala verksamheten.

Nedan hittar du mötesdatum, protokoll och representanter i rådet.

Mötesdatum 2023

Datum Tid Plats
8 februari Klockan 14:00 - 16:00 Plats meddelas senare
31 maj Tid meddelas senare Plats meddelas senare
6 september Klockan 10:00 - 12:00 Plats meddelas senare
22 november Tid meddelas senare Plats meddelas senare
Representanter i rådet
Ordinarie ledamöter Organisation Ersättare
Martin von Gertten (M), ordförande Tekniska nämnden Karin Lönnergård Grevendahl (M)
Kristina Larsen (M) Omsorgsnämnden Charlotte Tham (M)
Eric Queckfeldt (M) Utbildningsnämnden

Ing-Britt Samuelsson (M)

Åsa Dahlbeck (M) Miljö- och byggnadsnämnden Kevin Lantau (M)
Pia Andersson (M) Tekniska nämnden Madeleine May Qwinten Linné (M)
Christine Andersson (SD) Kommunstyrelsen
Vakant FUB Barbro Westerlund
Helen Lindell DHR (Synskadades förening) Sigve Svensson
Vakant Hörselskadades riksförbund (HRF)
Etty Jönsson Astma- och allergiföreningen
Kristina Sandström Vellinge Demensförening Ann-Sofi Laurin
Lena Marieke Wemar Autism- och Aspergerföreningen Skåne Annika Liersch Nordqvist
Senast uppdaterad:
10 februari, 2023