Hoppa till innehåll

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor består av representanter från lokala handikapporganisationer och från flera av kommunens nämnder. Rådet ger handikapporganisationerna möjlighet att påverka den kommunala verksamheten.

Mötesdatum 2018

26 september, kl. 14.00-16.00
21 november, kl. 14.00-16.00
Plats meddelas senare

Representanter i rådet

Ordinarie ledamöter

Organisation

Ersättare

Carina Wutzler, ordf.

Kommunstyrelsens ordförande

Ann-Margret Ohlsson

Omsorgsnämnden

Caroline Cedergren

Marie-Louise Bergman

Miljö- och byggnadsnämnden

Mathias Karlsson

Martin von Gertten

Nämnden för Gemensam Medborgarservice

Lars-Åke Andersson

Boel Franzén Sveger

Kommunstyrelsen

Vakant

FUB

Barbro Westerlund

Sigve Svensson

DHR

Ulf Jakobsson

Lennart Andersson

DHR

Kaj Ekholst

Emily Horning

DHR (Synskadades förening)

Helen Lindell

vakant

Hörselskadades riksförbund (HRF)

Etty Jönsson

Astma- och allergiföreningen

Kristina Sandström

Vellinge Demensförening

Lillebill Rydeman

Anna Janse

Autism- och Aspergerföreningen Skåne

Monica Lambert

Publicerad:
4 juli, 2018