Hoppa till innehåll

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor består av representanter från lokala handikapporganisationer och från flera av kommunens nämnder. Rådet ger handikapporganisationerna möjlighet att påverka den kommunala verksamheten.

Mötesdatum 2020

11 mars kl 14.00-16.00
3 juni kl 14.00-16.00
23 september kl 14.00-16.00
11 november kl 14.00-16.00
Plats meddelas senare.

Representanter i rådet

Ordinarie ledamöter Organisation Ersättare
Carina Wutzler (M), ordf. Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Stjernqvist (M)
Ann-Margret Ohlsson (M) Omsorgsnämnden Margaretha Olsson (M)
Eric Queckfeldt (M) Utbildningsnämnden Rasmus Tönning Hansson (M)
Åsa Dahlbeck (M) Miljö- och byggnadsnämnden Maria Wendt (M)
Synnöve Frick (M) Tekniska nämnden Pia Andersson (M)
Karin Lönnergård Grevendahl (M) Kommunstyrelsen
Vakant FUB Barbro Westerlund
Conny Stringheim DHR Clary Iverheim
Ulf Jacobsson DHR Sigve Svensson
Emily Horning DHR (Synskadades förening) Helen Lindell
Vakant Hörselskadades riksförbund (HRF)
Etty Jönsson Astma- och allergiföreningen
Kristina Sandström Vellinge Demensförening Ann-Sofi Laurin
Lena Marieke Wemar Autism- och Aspergerföreningen Skåne Annika Liersch Nordqvist
Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
3 april, 2019