Hoppa till innehåll

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor består av representanter från lokala handikapporganisationer och från flera av kommunens nämnder. Rådet ger handikapporganisationerna möjlighet att påverka den kommunala verksamheten.

Mötesdatum 2019

20 mars kl 14.00-16.00
5 juni kl 14.00-16.00
25 september kl 14.00-16.00
20 november kl 14.00-16.00
Plats meddelas senare.

Representanter i rådet

Ordinarie ledamöter

Organisation

Ersättare

Carina Wutzler, ordf.

Kommunstyrelsens ordförande

Ann-Margret Ohlsson

Omsorgsnämnden

Margaretha Olsson

Utbildningsnämnden

Myndighetsservicenämnden

Synnöve Frick

Tekniska nämnden

Pia Andersson

Karin Lönnergård Grevendahl

Kommunstyrelsen

Vakant

FUB

Barbro Westerlund

Sigve Svensson

DHR

Ulf Jakobsson

Lennart Andersson

DHR

Kaj Ekholst

Emily Horning

DHR (Synskadades förening)

Helen Lindell

vakant

Hörselskadades riksförbund (HRF)

Etty Jönsson

Astma- och allergiföreningen

Kristina Sandström

Vellinge Demensförening

Lillebill Rydeman

Anna Janse

Autism- och Aspergerföreningen Skåne

Monica Lambert

Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
28 januari, 2019