Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor består av representanter från lokala handikapporganisationer och från flera av kommunens nämnder. Rådet ger handikapporganisationerna möjlighet att påverka den kommunala verksamheten.

Mötesdatum 2020

11 mars kl 14.00-16.00
3 juni kl 14.00-16.00
23 september kl 14.00-16.00
11 november kl 14.00-16.00
Plats meddelas senare.

Representanter i rådet

Ordinarie ledamöter

Organisation

Ersättare

Carina Wutzler (M), ordf.

Kommunstyrelsens ordförande

Per-Ola Stjernqvist (M)

Ann-Margret Ohlsson (M)

Omsorgsnämnden

Margaretha Olsson (M)

Utbildningsnämnden

Christine Andersson (M)

Myndighetsservicenämnden

Åsa Dahlbeck (M)

Synnöve Frick (M)

Tekniska nämnden

Pia Andersson (M)

Karin Lönnergård Grevendahl (M)

Kommunstyrelsen

Vakant

FUB

Barbro Westerlund

Conny Stringheim

DHR

Clary Iverheim

Ulf Jacobsson

DHR

Sigve Svensson

Emily Horning

DHR (Synskadades förening)

Helen Lindell

vakant

Hörselskadades riksförbund (HRF)

Etty Jönsson

Astma- och allergiföreningen

Kristina Sandström

Vellinge Demensförening

Lillebill Rydeman

Lena Marieke Wemar

Autism- och Aspergerföreningen Skåne

Annika Liersch Nordqvist

Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
3 april, 2019