Hoppa till innehåll

Sociala fonder

Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning som bor i Vellinge kommun kan ansöka om stöd från Sociala samfonden. Dessa fonder sköts av omsorgsnämnden. Det går inte att få fondmedel till sådant som enligt lag ska tillgodoses med skattemedel. Innan du söker stöd från Sociala samfonden bör du därför se över möjligheterna att söka andra bidrag t.ex försörjningsstöd eller bidrag från Försäkringskassan.

Ansökan

För att ansöka ska du skicka in ett kort brev under oktober månad. Brevet behöver innnehålla:

Skicka din ansökan till

Vellinge kommun
Omsorgsnämnden
"Ansökan om fondmedel"
235 81 Vellinge

Sociala utskottet beslutar under slutet av året om vem som får fondmedel.

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 10:42