Hoppa till innehåll

Trygghetslarm

Du som känner dig otrygg i ditt hem eller har svårt att ringa efter hjälp kan få ett larm hemma, ett så kallat trygghetslarm.

Självservice

Ett trygghetslarm är till för att du ska känna trygghet i ditt hem. Genom att trycka på din larmklocka som du har runt handleden eller bär runt halsen, kan du vid oförutsedda situationer kalla på hjälp från hemtjänstpersonalen.
Larmet består av larmklockan och en talapparat med högtalare som installeras i vägguttag. Med hjälp av larmet kan du alltid kalla på hjälp och få kontakt med hemtjänstpersonal dygnet runt.

Trygghetslarmet ersätter inte larmnummer 112.

Produktblad_Trygghetslarm_2019-12-16.pdf (PDF-dokument, 135 kB)

Ansökan (självservice fungerar inte för tillfället)

Du ansöker via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du också få mer information om hur du gör.
Du kan även kontakta kommunens biståndshandläggare via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Förenklad handläggning

Insatsen trygghetslarm kräver inte alltid en utredning för att beviljas.
Är du 70 år eller äldre och folkbokförd i Vellinge kommun har du rätt till ett trygghetslarm utan biståndsbedömning.
Det krävs fortfarande ett beslut från biståndshandläggare för insatsen. Du kan alltid be att få din ansökan prövad enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.

Avgift

Du betalar månadsvis en avgift för trygghetslarmet enligt taxa som bestäms av Vellinge kommun.
Du kan läsa mer om kostnader för trygghetslarm under sidan Avgifter. Klicka på länken.

Avgifter inom vård och omsorg - vellinge.se

Frågor och svar trygghetslarm

Vi har samlat vanliga frågor med svar nedan.

Hur får jag ett trygghetslarm?

Är du 70 år eller äldre och folkbokförd i Vellinge kommun har du rätt till ett
trygghetslarm utan biståndsbedömning. Detta kan du få genom så kallad förenklad handläggning. Det krävs fortfarande ett beslut från biståndshandläggare för insatsen. Du kan alltid be att få din ansökan prövad enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen. Trygghetslarmet består av en talapparat och en larmklocka.

När ska jag använda mitt trygghetslarm?

Du kan använda ditt larm dygnet runt, vid situationer där du:
• Känner dig otrygg
• Är rädd för att din hälsa försämras
• Är i en situation du inte klarar av på egen hand, såsom toalettbesök

Viktigt att tänka på är att trygghetslarmet inte är ett akutlarm. Ring alltid
112 vid akuta situationer.

Får min make/maka använda mitt trygghetslarm?

Larmet är endast kopplat till dig som har bistånd för trygghetslarm. För att den du bor med ska kunna använda ett larm, krävs det att din make/ maka har ett biståndsbeslut och ett eget trygghetslarm.

Hur ska trygghetslarmet anslutas?

Trygghetslarmet ansluts i ett vanligt vägguttag. Det behövs inte anslutas till något telejack eftersom larmet från larmmotaggaren, dosan, kommunicerar över internet via 3G/ 4G-nätet. Du behöver själv inte ställa in något av detta. Tänk på att inte dra ut sladden från larmdosan.

Får jag hjälp med installationen?

Du som fått ett trygghetslarm beviljat får hjälp av hemtjänstpersonal med installationen. I samband med detta får du information om hur larmet fungerar. Hemtjänstpersonalen kontaktar dig för att komma överens om när det passar att installera trygghetslarm hemma hos dig.

Vad består trygghetslarmet av?

Larmet består av en talapparat, larmottagaren som också kallas för dosa, som möjliggör kommunikation med hemtjänstpersonalen. Du får även en vattentät larmklocka som du kan hänga runt halsen eller bära runt handleden. Tänk på att det är viktigt att du alltid har larmet på dig. På talapparaten finns en så kallad NFC-tagg. En NFC-tagg är ett klistermärke som gör så att hemtjänsten kan markera sin närvaro i ditt hem.

Vad händer när jag har larmat?

När du är i behov av hjälp trycker du på larmklockan. Inom några minuter kommer personal att svara dig genom talapparatens högtalare. Vid behov kommer personalen hem till dig. Om du inte har möjlighet att svara eller inte är i närheten av högtalaren, kommer personalen alltid hem till dig. Lämna gärna en lista med dina anhörigas telefonnummer till hemtjänsten. Om du råkat aktivera larmet av misstag berättar du bara det för personalen när de kontaktar dig.

Hur lång är väntetiden från att jag larmat tills hjälp kommer hem till mig?

Så fort ett larm inkommer till hemtjänsten ska detta besvaras omgående. Larmet ska åtgärdas skyndsamt senast inom 30 minuter, dygnet runt.

Kan jag ringa med min telefon när jag larmat?

Ja, eftersom larmet inte påverkar din hemtelefon. De digitala trygghetslarmen har ingen koppling till din hemtelefon eller mobiltelefon utan fungerar helt fristående. Du kan alltså vara utan telefon och ändå ha ett trygghetslarm.

Hur kommer hemtjänsten in till mig när jag larmat?

Du erbjuds utan kostnad få installerat ett säkert digitalt låssystem monterat på din bostad för att hemtjänsten ska kunna komma in när du har aktiverat ditt larm. Ditt befintliga låssystem och nycklar påverkas inte och du kan fortsätta att använda din vanliga nyckel. I samband med att ditt larm lämnas ut så kommer personal även att montera digitalt låssystem. Fördelen är att personalen vid ett larm snabbt kan åka till dig utan att behöva hämta nyckel på annan plats eller invänta annan personal. Det innebär att du kan få hjälp snabbare. Hemtjänsten behöver en nyckel som kommer att förvaras i ett låst nyckelskåp i hemtjänstens lokaler. Nyckeln kvitteras ut av hemtjänstens personal.

Om du väljer att inte få ett digitalt lås monterat

Måste du lämna ifrån dig nycklar till din ytterdörrs samtliga lås, för att hemtjänsten ska kunna ta sig in i din bostad när du har aktiverat ditt trygghetslarm. Dessa nycklar kvitteras ut av hemtjänstens personal. Nycklarna kommer därefter att förvaras i ett låst nyckelskåp i hemtjänstens lokaler och används endast när du har larmat.

Fungerar mitt trygghetslarm bara hemma?

Ja, men räckvidden testas vid inkoppling av larmet.

Vad händer om jag av misstag larmar?

Om trygghetslarmet aktiveras av misstag så talar du bara om för hemtjänstpersonalen att det inte var din avsikt att larma. Du kan själv återställa larmet. Hemtjänstpersonalen visar hur du gör.

Tål min larmklocka vatten?

Ja, och för din egen säkerhet bär alltid larmklockan på dig även när du duschar.

Hur rengör jag mitt trygghetslarm?

När du rengör larmutrustningen, själva dosan, använd endast en lätt fuktig trasa.
Larmklockan tål vatten och går att duscha med.

Vad händer om jag tappar klockan eller trygghetslarmet blir förstört?

Ta kontakt med din hemtjänstutförare för att få ett nytt larm. Du blir dock ersättningsskyldig för borttappat eller förstört larm, enligt aktuell taxa som bestäms av Vellinge kommun.

Testas mitt trygghetslarm?

Var 15e minut testas trygghetslarmets kommunikation. Det sker ljudlöst. Om den efter tre test inte har nått fram, och kommunikationen är tappad går ett larm. Du kan också själv testa ditt trygghetslarm genom att provlarma. Glöm inte meddela personal att du provlarmar. Tänk på att provlarma efter exempelvis strömavbrott eller åska. Hemtjänstpersonal ska också minst två gånger per år utföra test av alla larm och kommer provlarma.

Vad händer om batteriet tar slut i dosan?

När en dosa tappar kommunikationen, har lågt batteri, slut på batteri, eller förlorar sin strömkoppling går ett tekniskt larm till hemtjänsten som meddelas att åtgärd behövs.

Ger talapparaten (larmdosan) ifrån sig något ljud när jag larmar?

Nej. När du larmar, och när larmet har nått fram till hemtjänst, börjar den gröna ringen på ovansidan av dosan att blinka. Hemtjänsten kommer då att ringa upp dig. Dosan kommer blinka grönt i totalt 30 minuter. Under den tiden finns det möjlighet för återuppringning från hemtjänst.

Kostnader för trygghetslarmet

Du betalar en månadsvis avgift för trygghetslarmet enligt taxa som bestäms av Vellinge kommun.

Jag ska resa bort (eller åka till sjukhus) en längre tid, vad ska jag tänka på?

Vistas du på sjukhus eller reser bort en längre tid informerar du din hemtjänstutförare om detta. Lämna larmklockan hemma under din frånvaro och meddela gärna din hemtjänstutförare, när du hemma igen.

Jag har bytt teleoperatör, har det någon betydelse för mitt trygghetslarm?

Nej, ditt larm påverkas inte av din teleoperatör.

Mitt trygghetslarm har slutat fungera, vad gör jag?

Kontakta i första hand din hemtjänstutförare, som kan kontrollera att det inte är något fel med utrustningen.

Jag vill inte ha mitt trygghetslarm längre, hur gör jag då?

När du ska avsluta ditt larm så kontaktar du kommunens biståndshandläggare. Sedan kontaktar du din hemtjänst för att återlämna trygghetslarmet och digitalt låssystem samt annan utrustning som är kopplat till larmet. Det ska återlämnas så snart som möjligt efter att behovet av trygghetslarm upphört och du behöver även boka en tid med hemtjänst för nedmontering av det digitala låset. I samband med återlämning av trygghetslarmet så återlämnas dina nycklar.

Om jag inte lämnar tillbaka mitt trygghetslarm?

Trygghetslarmet ska lämnas tillbaka senast inom 3 veckor eller annan överenskommen tid med samordnare för hemtjänsten. Lämnas inte trygghetslarmet inom överenskommen tid debiteras du kostnaden enligt aktuella taxa för avgifter inom vård och omsorg.

Om jag inte hämtar mina nycklar?

De nycklar som hemtjänsten förfogar över kasseras om dessa inte har hämtats inom tre veckor eller annan överenskommen tid.

Senast uppdaterad:
13 februari 2024 13:18