Hoppa till innehåll

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är till för dig som har ett omfattade behov av stöd och omsorg som inte längre kan tillgodoses i hemmet.

Självservice

Om vård och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende riktar sig till dig som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en demenssjukdom.
Du hyr din lägenhet i vård- och omsorgsboendet. Du har därmed möjlighet att söka bostadstillägg. Du möblerar med dina egna möbler.
På boendena finns vård- och omsorgspersonal dygnet runt.

Du hittar mer information om vård- och omsorgsboendena genom att klicka på respektive boende nedan:

Aspens Vård- och omsorgsboende

Mejerigatans vård- och omsorgsboende

Månstorps ängar vård- och omsorgsboende

Omtankens hus vård- och omsorgsboende

Postiljonens vård- och omsorgsboende

Sankt Knuts vård- och omsorgsboende

Ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du också få mer information om hur du gör.
Du kan även kontakta kommunens biståndshandläggare via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Efter ansökan sker en utredning av ditt behov av vård och omsorg.
För att beviljas boende krävs ett omfattande vårdbehov med behov av stöd och hjälp dygnet runt som inte bedöms kunna tillgodoses genom hemtjänst.

Behovet av stöd och hjälp från personal kan tillgodoses på samtliga boende i Vellinge kommun.
Om du anses ha behov av att flytta till ett vård- och omsorgsboende erbjuds du plats i det boende som just då har ledig plats. Du kan inte ställa dig i kö till ett specifikt boende. Tackar du nej till ett adekvat erbjudande avslutas utredningen och du har inte längre kvar din plats i kön.
Om du tackar nej och behov kvarstår så måste du göra en ny ansökan.
Du har möjlighet att flytta in på erbjudet boende och därefter stå i byteskö för önskemål om specifikt boende.

Ansökan från annan kommun

Om du bor i en annan kommun och vill ansöka om vård- och omsorgsboende i Vellinge kommun behövs ett underlag som styrker ditt aktuella omvårdnadsbehov. Underlaget ska skrivas av din hemkommuns biståndshandläggare. I underlaget ska det även framkomma vilket stöd och vilken hjälp du har idag. Vid en eventuell demensdiagnos ska du skicka med ett läkarintyg som styrker detta. Utredning av din ansökan påbörjas först när alla handlingar inkommit.

Karta över äldreboenden

Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
20 januari, 2021