Hoppa till innehåll

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag och ett alternativ till kyrklig vigsel. En borgerlig vigsel är kostnadsfri om man är folkbokförd i Vellinge kommun. Från och med den 1 januari 2023 är avgift för vigsel 750 kr om man folkbokförd utanför Vellinge kommun.

Självservice

Bokning

Borgerlig vigsel bokas via e-tjänsten ovan.

Frågor besvaras av kommunalrådsekreterare Eva Malmberg som nås via telefon 040-42 50 00.
E-post: eva.malmberg@vellinge.se

Hindersprövning

Innan vigseln måste Skatteverket ge sitt godkännande, så kallad hindersprövning. Du måste därför skicka in en ansökan om hindersprövning till skattekontoret. Hos Skatteverket anmäler du även vilket efternamn var och en ska bära.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Hindersprövningen skickas till vigselförrättaren senast två veckor innan vigselceremonin.

Avgift

Avgift tas ut om man är folkbokförd utanför Vellinge kommun.

Vid bokning av vigselförrättare via e-tjänsten betalas avgiften enkelt med Swish eller betalkort via Mina sidor. Vid behov kan alternativ betalning ske via bankgiro 5896–1467, märk inbetalningen "VIGSEL".

Betalningen behöver ske senast 30 dagar före vigselcermonin. Kvitto på betalningen ska skickas till vigselförrättare senast 30 dagar före vigselceremonin.

Vigselförrättare

Borgerliga vigselförrättare i Vellinge kommun är:

Vittnen

Det behövs två vittnen vid vigseln. Vittnena ska ha fyllt 15 år, kunna legitimera sig samt förstå det svenska språket. Brudparet ansvarar för att vittnen finns och namn och adress på dessa anges vid bokningen. Kommunen kan hjälpa till med vittnen om vigseln äger rum i kommunhuset under arbetstid.

Plats för vigselceremonin

Brudparet bestämmer själva var inom kommunens gränser som de vill vigas.

Om vigseln ska ske i kommunhuset görs bokningen hos kommunalrådssekreterare Eva Malmberg, se kontaktuppgifter ovan.

Eventuell blomstersmyckning av vigsellokalen bekostas av brudparet.

Boka lokal för cermoni och mottagning

Vigselceremonin

Vid ceremonin läser vigselförrättaren upp nedanstående text:

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:
– Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?
(Svar: Ja)
– Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust? (Svar: Ja)

(Paret kan växla ringar)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

"När ni nu går ut i livet och åter till vardagen, så minns
den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och
den aktning för varandra som ni känt i denna stund och
som lett er hit."
(Texten författad av Per Anders Fogelström)
Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap!

Utländska medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Kontakta Skatteverket för information om vilka regler som gäller för utländska medborgare.

En del länder godkänner endast vissa vigselformer för sina medborgare. Utländska medborgare, som avser gifta sig i Sverige, bör därför ta reda på vilken vigselform hemlandet kräver. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare information.

Om tolk behövs måste brudparet ordna det själva. Det kan till exempel vara en vän eller släkting som hjälper till. Blivande makar kan inte tolka åt varandra.

Omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap

För att ändra ett registrerat partnerskap till äktenskap görs en skriftlig anmälan till Skatteverket. Ingen särskild blankett krävs och ni är gifta från och med den dag som Skatteverket får brevet.

Om ni i stället vill viga er räcker det att ni lämnar ett intyg till vigselförrättaren om att ni är registrerade partners i Sverige. Ni behöver alltså inte hinderspröva er för att kunna viga er. Efter vigseln underrättar vigselförrättaren Skatteverket om att ni är gifta. Ni är gifta från och med den dag ni vigs.

Personuppgifter

Personuppgifter behövs för att kunna genomföra vigseln och dessa lämnas vidare till Skatteverket. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och behandlar era uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, (GDPR).

Efter vigseln

Vigselförrättaren undertecknar vigselintyget och skickar det till Skatteverket där det registreras i folkbokföringen. Som ett minne får brudparet ett vigselbevis av vigselförrättaren.

Senast uppdaterad:
11 oktober 2023 12:34