Hoppa till innehåll

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag och ett alternativ till kyrklig vigsel. En borgerlig vigsel är kostnadsfri om man är folkbokförd i Vellinge kommun.

Självservice

Bokning

Borgerlig vigsel bokas via e-tjänsten högst upp på denna sida.

Frågor besvaras av kommunalrådsekreterare Eva Malmberg som nås via telefon 040-42 50 00. E-post: eva.malmberg@vellinge.se

Hindersprövning

Innan vigseln måste Skatteverket ge sitt godkännande, så kallad hindersprövning. Du måste därför skicka in en ansökan om hindersprövning till skattekontoret. Hos Skatteverket anmäler du även vilket efternamn var och en ska bära.

Hindersprövning - skatteverket.se

Hindersprövningen skickas till vigselförrättaren senast två veckor innan vigselceremonin.

Avgift

Avgift tas ut om man är folkbokförd utanför Vellinge kommun. Vid bokning av vigselförrättare via e-tjänsten betalas avgift in senast 30 dagar före önskat datum för vigselceremoni via Mina sidor.

Kvitto på betalning ska skickas till vigselförrättare senast 30 dagar före vigselceremoni.

Vigselförrättare

Borgerliga vigselförrättare i Vellinge kommun är:

  • Susanne Gosenius, telefon 073-441 97 79
  • Anna Tinglöf, telefon 073-530 20 80
  • Kristina Magnusson, telefon 070-916 51 42
  • Marie Louise Arendt, telefon 073-107 63 64
  • Sandra Hofer, telefon 070-236 30 76
Vittnen

Det behövs två vittnen vid vigseln. Vittnena ska ha fyllt 15 år, kunna legitimera sig samt förstå det svenska språket. Brudparet ansvarar för att vittnen finns och namn och adress på dessa anges vid bokningen. Kommunen kan hjälpa till med vittnen om vigseln äger rum i kommunhuset under arbetstid.

Plats för vigselceremonin

Brudparet bestämmer själva var de vill vigas. Om vigseln ska ske i kommunhuset görs bokningen hos kommunalrådssekreterare Eva Malmberg, se kontaktuppgifter under fliken Bokning.

Eventuell blomstersmyckning av vigsellokalen bekostas av brudparet.

Boka lokal, fritidsanläggning etc - vellinge.se

Utländska medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Kontakta Skatteverket för information om vilka regler som gäller för utländska medborgare.

En del länder godkänner endast vissa vigselformer för sina medborgare. Utländska medborgare, som avser gifta sig i Sverige, bör därför ta reda på vilken vigselform hemlandet kräver. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare information.

Om tolk behövs måste brudparet ordna det själva. Det kan till exempel vara en vän eller släkting som hjälper till. Blivande makar kan inte tolka åt varandra.

Omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap

För att ändra ett registrerat partnerskap till äktenskap görs en skriftlig anmälan till Skatteverket. Ingen särskild blankett krävs och ni är gifta från och med den dag som Skatteverket får brevet.

Om ni i stället vill viga er räcker det att ni lämnar ett intyg till vigselförrättaren om att ni är registrerade partners i Sverige. Ni behöver alltså inte hinderspröva er för att kunna viga er. Efter vigseln underrättar vigselförrättaren Skatteverket om att ni är gifta. Ni är gifta från och med den dag ni vigs.

Personuppgifter

Personuppgifter behövs för att kunna genomföra vigseln och dessa lämnas vidare till Skatteverket. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och behandlar era uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, (GDPR).

Efter vigseln

Vigselförrättaren undertecknar vigselintyget och skickar det till Skatteverket där det registreras i folkbokföringen. Som ett minne får brudparet ett vigselbevis av vigselförrättaren.

Senast uppdaterad:
19 mars 2024 14:10