Hoppa till innehåll

Våld och övergrepp

Våld och övergrepp är aldrig okej att bli utsatt för. Blir du utsatt för våld eller övergrepp av någon i din familj, skola eller på annan plats kan du få stöd och hjälp.

Självservice

Vi som jobbar med människor som blivit utsatta för våld, övergrepp eller hot vet att vem som helst kan drabbas. Det kan vara våld i familjen eller i skolan. Det kan vara föräldrar, barn eller syskon som slår en partner, förälder eller syskon.
Vi träffar människor med olika bakgrund och olika sexuell läggning, med olika religioner, både kvinnor, män och barn.

Våld kan vara många saker:

Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

För barn kan våld innebära att vuxna inte tar hand om barnet på ett bra sätt. Det kan exempelvis handla om:

Vuxna måste ta hand om sina barn på ett bra sätt. Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Våld är inget tecken på kärlek

En relation som innehåller kontroll, förtryck eller våld kan kallas för en destruktiv relation. Sådana kärleksrelationer är vanligare än många tror. Det allra vanligaste är att tjejer och kvinnor blir utsatta av en manlig partner. Men destruktiva relationer har också kvinnliga våldsutövare och finns inom homosexuella relationer och i alla åldrar.

När man är i en relation där det förekommer våld kan det vara svårt att inse och sätta ord på vad det är som händer. Det är aldrig ens eget fel att den man är ihop med gör en illa och man kan alltid kontakta kvinnofridslinjer, kvinnofridssamordnaren och socialtjänstens mottag för att få rådgivning och hjälp.

Socialsekreterarna, som arbetar inom området barn, unga och familj, utreder och ger hjälp till barn, ungdomar och deras familjer. För att nå dem eller för att ansöka om stöd eller anmäla om du misstänker att ett barn far illa kontaktar du Vellinge Direkt. Du kan också fylla i vårt kontaktformulär för att bli kontaktad av oss.

Våld i nära relation, kontakt för stöd - kontaktformulär

Se film om våld i nära relationer

Övriga kontakter

Kvinnofridslinjen
En nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefonnummer: 020-50 50 50

Barn- och ungdomspsykiatrin
Telefonnummer: 040-33 17 11

Ungdomsmottagningen på nätet (UMO) om våld i familjen

UMO om våld i kärleksrelationer

BRIS om våld i familjen

Socialstyrelsens skrift Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Senast uppdaterad:
19 mars 2024 14:33