Hoppa till innehåll

Anhörigstöd

Du som hjälper en närstående kan behöva stöd och tid för dig själv. Med stöd menas här olika insatser som underlättar fysiskt, psykiskt och socialt för dig. Du kan få stöd av kommunen om du stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Vem är anhörigstödet till för

Anhörigstödet är till för dig som hjälper eller stödjer någon som har svårigheter att klara vardagen på egen hand. Svårigheterna kan vara av olika art som till exempel långvarig sjukdom, ålder, demens, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

I Vellinge kommun finns flera olika stödformer som vi erbjuder dig som anhörig. Mer information om vilket stöd som erbjuds inom respektive målgrupp hittar du på sidan Anhörigstöds demens, äldre och långvarig sjukdom och sidan Anhörigstöd psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.

Anhörigstöd demens, äldre och långvarig sjukdom

Anhörigstöd psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Digitalt anhörigstöd

”Demenslotsen” är en tjänst med anhörigstöd på nätet som Vellinge kommun erbjuder dig som anhörig. Här erbjuds information, stöd, råd och erfarenhetsutbyte dygnet runt utan kostnad.
Du kan läsa mer om tjänsterna på sidan Anhörigstöd på nätet.

Till sidan Anhörigstöd på nätet

Anhörigstöd du kan ansöka om

En del av det anhörigstöd som kommunen erbjuder måste du ansöka om att få. Det gäller avlösning i hemmet och korttidsboende. Då gör en av våra biståndshandläggare en behovsprövning utifrån din situation.

Avlösning i hemmet

Vid avlösning kommer en person hem till dig för att avlösa dig i ditt omvårdnadsarbete om din närstående. Avlösning sker i regel i hemmet och kan efter behovsprövning fås kostnadsfritt upp till tolv timmar per månad.

Korttidsboende

Korttidsvistelse innebär en längre sammanhängande periods avlösning utanför hemmet. Korttidsvistelsen ger den närstående möjlighet att återkommande vistas på korttidsboende så du som anhörig får möjlighet till avlösning.
Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
21 april, 2021