Demenssjuksköterska

Vellinge kommun har en demenssjuksköterska som kan ge stöd och råd till dig som drabbats av en demenssjukdom eller dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Även du som är orolig över symtom på minnessvikt men inte har diagnos kan vända dig till demenssjuksköterskan.

Kommunens demenssjuksköterska kan lotsa dig rätt inom kommunens olika verksamheter och förmedla kontakt med biståndshandläggare, hemsjukvård, primärvård eller anhörigstöd.

I kommunen finns även en Silviasyster som kan göra hembesök och ge stöd per telefon.

Kontaktuppgifter

Demenssjuksköterskan når du på telefon 040-6354747 eller via Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00.
Silviasystern nås på telefon 0700-19 17 83

Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
12 november, 2019