Hoppa till innehåll

Levnadsberättelse

Levnadsberättelsen är ett sätt för personer med demenssjukdom att själva kunna påverka sin tillvaro om och när de själva inte kan komma till tals. I levnadsberättelsen beskrivs personens livshändelser, vanor och önskemål.

Självservice

Levnadsberättelsen används för att kunna ge personer med demenssjukdom en personcentrerad vård och omsorg. Genom levnadsberättelsen får vård- och omsorgspersonal, kunskap om vem personen är och har varit och kan därmed bemöta personer med demenssjukdom på bästa sätt. Utifrån kunskap om personen kan personalen stödja kvarvarande funktioner och planera dagen utifrån personens önskemål.

Levnadsberättelsen är frivillig att fylla i men erbjudandet ska ges till de demenssjuka personer i Vellinge kommun som kommer i kontakt med vård- och omsorg. Levnadsberättelsen är personlig och tar upp olika egenskaper och vanor, både sådant som har gett glädje och välbefinnande men även händelser som skapat sorg och smärta. Att skriva ner både positiva och negativa upplevelser är viktigt för att få en helhetssyn och för att bättre kunna bemöta och förstå personer med demenssjukdom.

Syftet med en levnadsberättelse, är att all vård- och omsorgspersonal utifrån kunskap om personen ska kunna stödja kvarvarande funktioner och planera dagen utifrån personens önskemål. Syftet är också att levnadsberättelsen ska följa personer med demenssjukdom från att de är nydiagnostiserade och bor i ordinärt boende till eventuell flytt till vård- och omsorgsboende.

Levnadsberättelsen ska vara ett levande material och arbetsredskap som ska utvecklas, förändras och fyllas på, under tid. Levnadsberättelsen används vid upprättandet av den individuella bemötandeplanen.

Levnadsberättelsen skickas in via kommunens e-tjänst som hittas högst upp på denna sida.

Längst ner på denna sida hittar du rutiner gällande hur levnadsberättelsen ska användas i verksamheten.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 11:10