Hoppa till innehåll

Personligt ombud

Personligt ombud i Vellinge kommun ger råd och stöd till dig som lider av psykisk ohälsa och har svårt att få vardagen att gå ihop. Här kan du till exempel få stöttning i kontakter med myndigheter och vårdgivare. Målet med insatsen är ett mer självständigt liv åt individen.

Ett personligt ombud kan ge stöttning i ansökan om exempelvis boendestödjare, försörjningsstöd, sjukpenning och vårdremittering eller hjälpa till med samordning av olika myndighets- och vårdkontakter. Det personliga ombudet bevakar dina intressen och ser till att rätt hjälp sätts in av rätt myndighet och instans.

Varje individ har unika behov och ett personligt ombud hjälper dig att formulera dina specifika behov av vård, stöd och service. Det personliga ombudet är inte en myndighetsperson som tar beslut, utan ett stöd som arbetar utifrån vad du vill och behöver så att du kan få ett mer självständigt liv.

Efter avslutat uppdrag avslutas kontakten, men du är givetvis välkommen att söka personligt ombud flera gånger och med nya uppdrag.

För att ha rätt till personligt ombud behöver du vara 18 år eller äldre och ha betydande svårigheter för ett fungerande vardagsliv. Tjänsten är kostnadsfri och personliga ombud har tystnadsplikt. Du behöver inget beslut eller remiss för att få ett personligt ombud.

Få kontakt med personligt ombud:

Vellinge direkt, telefonnummer: 040-42 50 00

personligtombud@vellinge.se

Senast uppdaterad:
31 januari 2024 16:29