Hoppa till innehåll

Aktivitetspeng

Från och med det år du fyller 75 år får du i början av varje år hem ett brev med information om en aktivitetspeng. Vellinge kommuns aktivitetspeng är personlig och har ett värde på 500 kronor. Den kan användas som betalning för både fysiska och sociala aktiviteter hos av kommunen godkända aktivitetsutförare. För att få aktivitetspengen ska du vara folkbokförd i Vellinge kommun.

Självservice

Vad kan aktivitetspengen användas till

Aktivitetspengen kan användas för betalning av aktivitet (inte medlemskap) hos företag eller föreningar som kommunen har godkänt som aktivitetsutförare.
Det kan till exempel vara pensionärsföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, företag som erbjuder träning, kulturaktiviteter eller hälsofrämjande aktiviteter. Aktivitetspengen gäller ej för aktiviteter av behandlande karaktär som till exempel fotvård eller massage.

Hur använder jag min aktivitetspeng?

Du behöver aktivera din aktivitetspeng via vår e-tjänst, som du finner längre upp på denna sida, eller genom att skicka in den blankett som du fått med posten. Aktivitetspengen måste vara aktiverad innan du använder dig av den. Aktivitetsutföraren kan inta aktivera den åt dig.
Du kommer få en bekräftelse antingen via mail eller per post när din aktivitetspeng är aktiverad.

När aktivitetspengen är aktiverad använder du dig av den genom att uppge ditt personnummer för aktivitetsutföraren, tillsammans med en legitimation. Ditt personnummer kan endast registreras en gång. Aktivitetspengen används vid ett tillfälle hos endast en aktivitetsutförare och kan inte delas upp. Du kan inte få tillbaka några kontanter i växel när du löser in den. Flera av företagen/föreningarna har tagit fram särskilda ”Aktivitetspeng-erbjudanden”

Godkända föreningar och företag

Flera olika föreningar och företag är godkända som aktivitetsutförare och listan uppdateras löpande.
Flera av aktivitetsutförarna har tagit fram särskilda "Aktivitetspengs-erbjudande".
Läs mer om vilka aktivitetsutförare som finns att välja på under sidan Aktivitetsutförare.

Kontaktuppgifter

För mer information, kontakta Vellinge kommun på telefon 040-42 50 00.

Vill ditt företag/förening bli aktivitetsutförare

Du som önskar att ditt företag eller förening ska bli aktivitetsutförare kan ansöka om detta via kommunens e-tjänst. Läs mer om detta under sidan Bli aktivitetsutförare inom äldreomsorgen.
På sidan Bli aktivitetsutförare inom äldreomsorgen kan du även läsa om hur du som aktivitetsutförare rekvirerar ersättning för mottagna aktivitetspengar samt validerar personnummer för aktivitetspengen.

Bli aktivitetsutförare inom äldreomsorgen

Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
11 mars, 2020