Aktivitetscheck

From det år du fyller 75 år får du i början av varje år hem ett brev med en aktivitetscheck. Vellinge kommuns aktivitetscheck är personlig och har ett värde på 500 kronor. Den kan användas som betalning för både fysiska och sociala aktiviteter hos av kommunen godkända aktivitetsutförare. För att få aktivitetspengen ska du vara folkbokförd i Vellinge kommun och vara 75 år eller äldre.

OBS! Aktivitetscheckarna för år 2020 kommer att skickas ut i slutet av januari.

Vad kan checken användas till

Aktivitetschecken kan användas för betalning av aktivitet (inte medlemskap) hos företag eller föreningar som kommunen har godkänt som aktivitetsutförare.
Det kan till exempel vara pensionärsföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, företag som erbjuder träning, kulturaktiviteter eller hälsofrämjande aktiviteter. Checken gäller ej för aktiviteter av behandlande karaktär som till exempel fotvård eller massage.

Godkända föreningar och företag

Flera olika föreningar och företag är godkända som aktivitetsutförare och listan uppdateras löpande.
Flera av aktivitetsutförarna har tagit fram särskilda "Aktivitetscheck-erbjudande".
Läs mer om vilka aktivitetsutförare som finna att välja på under sidan Aktivitetsutförare.

Kontaktuppgifter

För mer information, kontakta Ann Cöster på telefon 040-42 50 00.

Vill ditt företag/förening bli aktivitetsutförare

Du som önskar att ditt företag eller förening ska bli aktivitetsutförare kan ansöka om detta via kommunens e-tjänst. Läs mer om detta under sidan Bli aktivitetsutförare inom äldreomsorgen.

På sidan Bli aktivitetsutförare inom äldreomsorgen kan du även läsa om hur du som aktivitetsutförare rekvirerar ersättning för mottagna checkar.

Bli aktivitetsutförare inom äldreomsorgen

Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
3 april, 2019