Hoppa till innehåll

Aktivitetscheck

Du som är folkbokförd i Vellinge kommun får, från och med det år du fyller 75, två aktivitetscheckar värda 250 kronor styck. Dessa skickas ut i januari. Aktivitetschecken är ett ekonomiskt bidrag till aktiviteter. Du kan till exempel träna på gym, gå en kurs eller börja med yoga.Aktivitetschecken är personlig och dina checkar för i år är giltiga fram till 31 december 2024. Checkarna skickas ut under januari månad.

Vad kan aktivitetscheckarna användas till?

Aktivitetscheckarna kan användas för betalning av en aktivitet hos företag eller föreningar som kommunen har godkänt som aktivitetsutförare. Det går att betala aktiviteter, terminsavgifter eller delar av terminsavgiften med checken, dock inte medlemskap. Aktivitetscheckarna gäller ej för aktiviteter av behandlande karaktär som till exempel fotvård eller massage.

Hur använder jag mina aktivitetscheckar?

Du som fyller 75 år har fått två stycken aktivitetscheckar á 250 kronor som du kan lösa in hos godkända aktivitetsutförare. När du löser in din check måste du kunna legitimera dig och signera checken med ditt namn. Checken kan användas till en eller två aktivitetsutförare under året och kan bara nyttjas under 2023. Du kan inte få tillbaka några kontanter i växel när du löser in checken. Dina checkar är giltiga fram till 31 december 2024.

Godkända föreningar och företag

Flera olika föreningar och företag är godkända som aktivitetsutförare och listan uppdateras löpande. Listan består av pensionärsföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar, företag som erbjuder träning, kulturaktiviteter eller hälsofrämjande aktiviteter.

Läs mer om vilka aktivitetsutförare som finns att välja på sidan nedan.

Aktivitetsutförare - vellinge.se

Kontaktuppgifter

För mer information, kontakta Vellinge kommun på telefon 040-42 50 00.

Vill ditt företag/förening bli aktivitetsutförare?

Du som önskar att ditt företag eller förening ska bli aktivitetsutförare kan ansöka om detta via kommunens e-tjänst. Läs mer om detta under sidan Bli aktivitetsutförare inom äldreomsorgen.
På sidan Bli aktivitetsutförare inom äldreomsorgen kan du även läsa om hur du som aktivitetsutförare rekvirerar ersättning för mottagna aktivitetscheckar.

Aktivitetsutförare av aktiviteter för äldre - vellinge.se

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 10:30