Hoppa till innehåll

Aktivitetsutförare av aktiviteter för äldre

Ta chansen att delta med din förening eller ditt företag. De föreningar och företag som vill sälja aktiviteter som betalas med aktivitetspengen med ett värde av 500 kronor, gör en ansökan till Vellinge kommun.

Självservice

Bakgrund

Aktivitetspengen är ett sätt att stimulera fler äldre att delta i aktiviteter, vilket enligt forskning motverkar sjuklighet. Aktivitetspengens utformning ger möjlighet för varje individ att själv välja aktivitet efter förmåga och intresse. Aktivitetspengen kan visa på vilka aktiviteter som efterfrågas idag och i framtiden.

Fördelar

• Din förening eller ditt företag får fler och nöjdare kunder eller deltagare
• Nya kunder eller deltagare uppmuntras till aktivitet
• De som redan är kunder eller deltagare får ekonomiskt bidrag till fortsatt engagemang och du som arrangör får lika mycket betalt som förut.
• Aktiviteten behöver inte vara riktad mot en speciell åldersgrupp, både personer som betalar med aktivitetspeng och personer som betalar med ”egna” pengar kan delta i samma aktivitet.

Vilka typer av föreningar eller företag kan bli godkända?

Aktivitetsutförare kan vara alla möjliga typer av föreningar eller företag, exempelvis:

Ansök om att bli aktivitetsutförare

Du som önskar att ditt företag eller förening ska bli aktivitetsutförare kan ansöka om detta via kommunens e-tjänst under självservice längre upp på sidan.
E-tjänsten kräver e-legitimation och du som loggar in blir organisationens kontaktperson gentemot kommunen när det gäller aktivitetspeng.

För att genomföra ansökan behöver du ha organisationsnummer till hands och F/FA-skattsedel för företag alternativt föreningens stadgar samt utdrag ur justerat protokoll där beslut tagits att man vill delta i kommunens aktivitetspeng om du representerar en förening. Lämna gärna också in verksamhetsberättelse. Du kan lämna bilagorna i de flesta vanliga filformat, t.ex. PDF eller Word.

Rekvirera ersättning för mottagen aktivitetspeng

Kommunens medborgare uppger sitt personnummer tillsammans med legitimation för att använda sin aktivitetspeng hos dig.
När du som aktivitetsutförare mottagit aktivitetspeng i utbyte mot aktiviteter kan du begära ersättning från kommunen. För att få ersättning krävs det att du i förväg är en godkänd aktivitetsutförare i kommunen. Du kan begära ersättning via kommunens e-tjänst rekvirering av aktivitetspeng under självservice längre upp på sidan.

Validering av personnummer för aktivitetspeng

För att du som aktivitetsutförare ska kunna veta om en medborgare har aktiverat sin aktivitetspeng använder du dig av e-tjänsten "Validering av personnummer för aktivitetspeng". E-tjänsten hittar du överst på denna sida.

Publicerad:
1 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
11 mars, 2020