Hoppa till innehåll

Aktivitetsutförare av aktiviteter för äldre

Du som önskar att ditt företag eller förening ska bli aktivitetsutförare kan ansöka om detta via kommunens e-tjänst. Aktivitetsutförare är föreningar eller företag i kommunen som erbjuder aktiviteter som kan lösas ut med hjälp av aktivitetscheckar.

Självservice

Du som redan är Aktivitetsutförare

För att ändra uppgifter i tidigare ansökan, såsom mejladress eller kassör, följ länken Aktivitetsutförare- ansökan under Självservice.

Bakgrund

Aktivitetschecken är ett sätt att stimulera fler äldre att delta i aktiviteter, vilket bidrar till ökat välbefinnande och bättre hälsa. Aktivitetscheckens utformning ger möjlighet för varje individ att själv välja aktivitet efter förmåga och intresse.

Fördelar

• Genom att använda aktivitetschecken, uppmuntras nya deltagare till att gå med i olika aktiviteter hos ditt företag eller förening.
• De som redan är kunder eller deltagare får genom aktivitetschecken en uppmuntran till fortsatt engagemang.
• Både personer som betalar med aktivitetscheck och personer som betalar med ”egna” pengar kan delta i samma aktivitet, vilket främjar utbyte mellan åldersgrupper.

Vilken typ av föreningar eller företag kan bli godkända?

Aktivitetsutförare kan vara alla möjliga typer av föreningar eller företag, exempelvis:

Ansök om att bli aktivitetsutförare

Du som önskar att ditt företag eller förening ska bli aktivitetsutförare kan ansöka om detta via kommunens e-tjänst under självservice längre upp på sidan.
E-tjänsten kräver e-legitimation och du som loggar in blir organisationens kontaktperson gentemot kommunen när det gäller aktivitetschecken.

För att genomföra ansökan behöver du ha organisationsnummer till hands och F/FA-skattsedel för företag alternativt föreningens stadgar samt utdrag ur justerat protokoll där beslut tagits fram att man vill bli aktivitetsutförare. Lämna gärna också in verksamhetsberättelse. Du kan lämna bilagorna i de flesta vanliga filformat, t.ex. PDF eller Word.

Rekvirera ersättning för mottagen aktivitetscheck

Kommunens medborgare uppger sitt namn tillsammans med legitimation för att använda sin aktivitetscheck hos dig.
När du som aktivitetsutförare mottagit aktivitetschecken i utbyte mot aktiviteter kan du begära ersättning från kommunen. Ersättning för årets aktivitetscheckar kan rekvireras från den 16 januari. För att få ersättning krävs det att du i förväg är en godkänd aktivitetsutförare i kommunen. Du kan begära ersättning via kommunens e-tjänst Rekvirering av aktivitetspeng under självservice längre upp på sidan.

Aktivitetsutförare av aktiviteter för äldre
Du som önskar att ditt företag eller förening ska bli aktivitetsutförare kan ansöka om detta via kommunens e-tjänst. Aktivitetsutförare är föreningar eller företag i kommunen som erbjuder aktiviteter som kan lösas ut med hjälp av aktivitetscheckar.
Senast uppdaterad:
11 januari 2022 13:30