Hoppa till innehåll

Ansökan om hjälp för familjer

Föräldrar kan vända sig till Barn och familj myndighet om man är orolig för sitt barn eller upplever att de vill förbättra/förändra sitt föräldraskap.

Om du vill ansöka om stöd och hjälp för dig eller din familj kan du kontakta socialtjänsten. Du får då prata med en socialsekreterare som inleder en utredning för att se om det finns behov av en insats från socialtjänsten. Du kan ansöka om stöd och hjälp via länken nedan. Ungdomar från 15 år kan själva ansöka om hjälp.

Länk till ansökan

Så här går en utredning till

En utredning börjar med att socialsekreterare träffar barnet och föräldrarna för att tillsammans planera för hur utredningen ska gå till. I en utredning kan socialsekreteraren behöva information från familjemedlemmar, släktingar, skola/förskola, sjukvård med flera för att kunna fatta ett beslut. Utredningen syftar till att i första hand se vilka resurser som finns i familjen och som kan förstärkas. Ibland behöver man hjälp av anhöriga såsom släktingar och vänner.

Socialtjänsten försöker alltid, så långt det är möjligt, att göra sin utredning i nära samarbete med barnet och familjen. Kontakter kan dock tas även om vårdnadshavaren inte vill det.

Utredningen avslutas med att socialtjänsten gör en bedömning och fattar beslut om barnet behöver hjälp och stöd utöver det som familj och anhöriga kan ge och i så fall vilken typ av hjälpinsats som behövs.

Råd och stöd

Om du vill ha råd och stöd av en socionom kan du kontakta Familjeteamet för Råd- och stödsamtal.

Råd- och stödsamtal - vellinge.se

Vuxna som behöver hjälp med att ta sig ur ett missbruk eller ett våldsamt förhållande kan vända sig till socialtjänstens vuxenhandläggare.

Missbruk - vellinge.se

Våld i nära relation - vellinge.se

Senast uppdaterad:
15 maj 2024 14:53