Hoppa till innehåll

Sammanhållen journal

Sammanhållen journal innebär att legitimerad vårdpersonal kan ta del av vilken vård du fått och får hos andra vårdgivare. Men bara om du ger ditt samtycke till legitimerad personal.

Legitimerad personal kan vara en arbetsterapeut, sjukgymnast/ fysioterapeut eller sjuksköterska. Syftet är att behörig personal som vårdar dig snabbt ska kunna ta del av viktig information om dig som patient, så att du kan få en bättre och säkrare vård.

Sedan 2008 finns också stöd i lagen för att vårdgivare ska kunna ta del av uppgifter som finns i en patients journaler hos andra vårdgivare, oavsett var patienten sökt vård, förutsatt att patienten ger sitt samtycke.

Bättre helhet

Under hösten 2020 infördes Sammanhållen journal inom Vård och omsorg i Vellinge kommun. Det innebär att sjukhus, vårdcentraler och andra kommuner kan få tillgång till vissa delar av den journal vi skriver om dig när ditt hälsotillstånd kräver det. Behörig personal inom Vård och omsorg i Vellinge kommun har kunnat läsa vad som dokumenteras i andra vårdgivares journaler sedan 2014.

Endast behörig personal

Det är endast legitimerad vårdpersonal som deltar i vården av dig som får ta del av din journal. Och bara efter att du gett ditt samtycke. I journalen går
det bland annat att läsa om planerade och aktuella hälso- och sjukvårdsinsatser.

Slutet system på dina villkor

Sammanhållen journal sker via Nationell patientöversikt, NPÖ, som är ett slutet system som inte kan nås via en vanlig sökmotor på nätet. Varje gång personal läser från NPÖ blir det registrerat. För din trygghets skull görs även regelbundna uppföljningar av vem som loggat in i NPÖ.

Spärr av journaluppgifter

Om du av någon anledning inte vill att vi ska visa dina uppgifter för andra vårdgivare, kan du spärra din journal hos oss. Du avgör hur länge och kan när som helst ta bort din spärr.

Du spärrar din journal genom kontakta din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Om du väljer att spärra din journal är det viktigt
att tänka på att det kan försvåra en bedömning av ditt hälsotillstånd.

Mer information om Nationell patientöversikt

På länken nedan kan du läsa mer om Nationell patientöversikt, NPÖ, det tekniska verktyget som möjliggör sammanhållen journal.

Nationell patientöversikt - inera.se

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 11:15