Hoppa till innehåll

Handlingsplan för integration 2020-2023

Vellinge Kommuns politiker har antagit en Handlingsplan för integration som integrationsarbetet inom kommunens samtliga verksamheter vilar på.

Målet med handlingsplanen är att nå en så bra integration som möjligt genom:

• Ett inkluderande mottagande där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till kommunens och regionens utveckling.

• Att de nyanlända under etableringsperioden aktivt deltar i integrationsarbetet för att kunna bli självförsörjande med egen bostad.

• Att de nyanlända blir en integrerad del av Vellinge kommun.

• Ett ökat samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna.

• Att kommuninvånarna medverkar i integrationsarbetet och att kommunen kan tillvarata detta engagemang.

• Att systematiskt kvalitetssäkra och följa upp kommunens mottagande och integrationsarbete.

• En ekonomisk hållbarhet.

• Ett inkluderande mottagande som bygger på individens delaktighet i samhället, resurser och förmåga att bli självständig och självförsörjande. Kommunens utgångspunkt är att alla vill och kan ta ansvar för sitt eget liv men att stöd ibland kan behövas. Vellinge Kommuns insatser skall stödja individen till eget ansvarstagande.

• Tydliga krav på att lära sig svenska språket samt att komma i egen försörjning.

• Särskilt fokus på att få in kvinnorna i samhället genom att de lär sig svenska språket och komma i egenförsörjning.

• Att fokusera på jämställdhet och kvinnors rättigheter som är en viktig del av Vellinge Kommuns värdegrund.

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 10:57