Hoppa till innehåll

Vellinges styrdokument

Här hittar du kommunens styrdokument samt information om och länkar till våra taxor och avgifter.

I kommunallagen är det bestämt hur en kommun ska fungera. Eftersom det finns flera kommuner i Sverige kan kommunallagen inte vara tillräckligt specifik i alla avseenden. Varje kommunfullmäktige ska därför utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Nedan listas Vellinge kommuns styrande dokument.

Kommunallagen - riksdagen.se

Arvodesbestämmelser

Här hittar du reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Vellinge kommun.

Reglementet om ekonomiska förmåner gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, det vill säga ledamöter och ersättare i:

  • kommunfullmäktige
  • fullmäktigeberedningar
  • styrelser och nämnder

Reglementet om ekonomiska förmåner gäller också för revisorer och revisorsersättare samt de som i övrigt är valda av kommunen och som inte får ersättning för uppdraget på annat sätt.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2023.

Reglemente ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2023-12-19.pdf (PDF-dokument, 129 kB)

Reglemente om partistöd (PDF-dokument, 29 kB)

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:18