Hoppa till innehåll

Vellinges styrdokument

Här hittar kommunens styrdokument samt information om och länkar till våra taxor och avgifter.

I kommunallagen är det bestämt hur en kommun ska fungera. Eftersom det finns flera kommuner i Sverige kan kommunallagen inte vara tillräckligt specifik i alla avseenden. Varje kommunfullmäktige ska därför utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Nedan listas Vellinge kommuns styrande dokument.

Läs mer om kommunallagen på rikdagen.se

Arvodesbestämmelser

Här hittar du reglementet om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Vellinge kommun.

Reglementet om ekonomiska förmåner gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, det vill säga ledamöter och ersättare i:

  • kommunfullmäktige
  • fullmäktigeberedningar
  • styrelser och nämnder

Reglementet om ekonomiska förmåner gäller också för revisorer och revisorsersättare samt de som i övrigt är valda av kommunen och som inte får ersättning för uppdraget på annat sätt.

Reglementet gäller från och med den 1 januari 2019.

Reglemente för ekonomiska förmåner, förtroendevalda i Vellinge kommun. (PDF-dokument, 178 kB)
Reglemente om partistöd (PDF-dokument, 29 kB)

Senast uppdaterad:
26 februari, 2020