Hoppa till innehåll

Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll 2020

Här hittar du miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll för 2020.

Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR), kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. I vissa av de kallelser och protokoll du hittar här är personuppgifterna borttagna. Fullständiga protokoll finns att läsa på biblioteken i Vellinge kommun, i kommunhuset eller kan skickas till dig från registrator i respektive nämnd.

Myndighetsservicenämnden kallelser

Observera att Myndighetsservicenämnden fram till och med 2018 hade namnet Miljö- och byggnadsnämnden.

Kallelse MSN 2020-01-23.pdf (PDF-dokument, 290 kB)

Kallelse myndighetsservicenämnden 2020-02-27.pdf (PDF-dokument, 307 kB)

Myndighetsservicenämnden protokoll

Observera att Myndighetsservicenämnden fram till och med 2018 hade namnet Miljö- och byggnadsnämnden.

Protokoll myndighetsservicenämnden 2020-01-23.pdf (PDF-dokument, 27,9 MB)

Inget sammanträde hölls 2020-02-27 på grund av ny nämndsorganisation se Kf §11, 2020-02-24

Äldre kallelser och protokoll

Observera att Myndighetsservicenämnden fram till och med 2018 hade namnet Miljö- och byggnadsnämnden.

Myndighetsservicenämnddens kallelser och protokoll från 2019
Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll från 2018

Publicerad:
13 januari, 2021