Hoppa till innehåll

Miljö- och byggnadsnämnden

Här hittar du Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll för 2020. Inför varje möte publiceras kallelsen på den här sidan, och efter mötet publiceras protokollet.

Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Kallelser och protokoll 2020

Datumen under rubrikerna Kallelser och Protokoll är detsamma som sammanträdesdatum.

Kallelser - Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll från 2020-02-24
Kallelser Protokoll
Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-11.pdf (PDF-dokument, 346 kB) Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-11.pdf (PDF-dokument, 30,4 MB)
Kallelse miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-02.pdf (PDF-dokument, 379 kB) Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-02.pdf (PDF-dokument, 34 MB)
Kallelse Miljö och byggnadsnämnden 2020-04-15.pdf (PDF-dokument, 243 kB) Protokoll miljö- och byggnadsnämnden 2020-04-15.pdf (PDF-dokument, 16,3 MB)
Kallelse MBN 2020-05-07.pdf (PDF-dokument, 322 kB) Protokoll MBN 2020-05-07.pdf (PDF-dokument, 15,8 MB)
Kallelse MBN 2020-05-19.pdf (PDF-dokument, 280 kB) Protokoll MBN 2020-05-19.pdf (PDF-dokument, 11,3 MB)
Kallelse MBN 2020-06-04.pdf (PDF-dokument, 3,5 MB) Protokoll MBN 2020-06-04.pdf (PDF-dokument, 6,6 MB)
Kallelse MBN 2020-07-02.pdf (PDF-dokument, 10,7 MB) Protokoll MBN 2020-07-02.pdf (PDF-dokument, 20,9 MB)
Kallelse MBN 2020-08-27.pdf (PDF-dokument, 7,9 MB) Justerat protokoll Miljö- och byggnadsnämnden 2020-08-27.pdf (PDF-dokument, 7,1 MB)
Kallelse MBN 2020-10-01.pdf (PDF-dokument, 11,3 MB)
2020-11-04
2020-12-09
Myndighetsservicenämndens kallelser Protokoll och kallelser
fram till och med 2020-02-24
Kallelse MSN 2020-01-23.pdf (PDF-dokument, 290 kB) Protokoll myndighetsservicenämnden 2020-01-23.pdf (PDF-dokument, 27,9 MB)
Kallelse myndighetsservicenämnden 2020-02-27.pdf (PDF-dokument, 307 kB) Inget sammanträde hölls på grund av ny nämndsorganisation se Kf §11, 2020-02-24

Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR), kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. I vissa av de kallelser och protokoll du hittar här är personuppgifterna borttagna. Fullständiga protokoll finns att läsa på biblioteken i Vellinge kommun, i kommunhuset eller kan skickas till dig från registrator i respektive nämnd.

Äldre kallelser och protokoll

Observera att Myndighetsservicenämnden fram till och med 2018 hade namnet Miljö- och byggnadsnämnden.

Myndighetsservicenämnddens kallelser och protokoll från 2019
Miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll från 2018

Publicerad:
4 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
1 maj, 2019