Hoppa till innehåll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder vid sex tillfällen 2021. Du kan följa sammanträdet på plats eller direkt via webben. Sändningen kan du också titta på i efterhand.

Kungörelser och protokoll 2021

Nedan finns kungörelser till sammanträden för kommunfullmäktiges sammanträden under 2021.

Efter att kungörelsen skickats ut finns den tillgänglig att läsa här som en pdf-fil. Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil. Kungörelser innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet.

Följ sammanträden live via webben

Du kan följa sammanträdena live från fullmäktige i Vellinge kommun. De sänds direkt på Vellinge Live, Du kan också titta på mötena i efterhand.

Läs mer på vår sändningskanal Vellinge live

Kungörelser och protokoll

Datumen under rubrikerna Kungörelser och Protokoll är samma som sammanträdesdatumen.

Kallelser Protokoll
Kungörelse kommunfullmäktige 21-01-25.pdf (PDF-dokument, 209 kB) Justerat protokoll kommunfullmäktige 2021-01-25.pdf (PDF-dokument, 20 MB)
Kungörelse 2021-03-01.pdf (PDF-dokument, 166 kB) Justerat protokoll kommunfullmäktige 2021-03-01.pdf (PDF-dokument, 21,7 MB)
Kungörelse 2021-04-26.pdf (PDF-dokument, 282 kB) Justerat protokoll kf 2021-04-26.pdf (PDF-dokument, 17,7 MB)
Kungörelse kommunfullmäktige 2021-06-21.pdf (PDF-dokument, 333 kB) Justerat protokoll kommunfullmäktige 2021-06-21.pdf (PDF-dokument, 17,3 MB)

Motioner

Motion från Henrik Thorsell om att ta fram ett förslag till ny planprocess.pdf (PDF-dokument, 283 kB)
Motion från Lars Klang om obligatorisk ekologisk kompensation vid upprättande av detaljplaner i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 476 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att ta fram en kommunal strategi och handlingsplan för att möta och agera vid kortsiktiga situationer med elbrist.pdf (PDF-dokument, 273 kB)
Motion från Måns Weimarck om att utreda genomförande av att kostnadsfritt få marklov att fälla granar som är angripna av granbarkborren.pdf (PDF-dokument, 439 kB)
Motion från Måns Weimarck om att skapa kapacitetsökning för kvalificerad tillsyn inom miljö- och byggnadsnämndens område.pdf (PDF-dokument, 4,3 MB)
Motion från Henrik Thorsell m fl om försörjningsstöd för personer med kognitiv funktionsnedsättning.pdf (PDF-dokument, 54 kB)
Motion från Angela Everbäck om att ta fram en barnkarta tillsammans med barn och för barn.pdf (PDF-dokument, 375 kB)
Motion från Angela Everbäck om att i samråd med barn och unga utveckla metoder som gör att de blir involverade i samhällsplaneringen.pdf (PDF-dokument, 539 kB)
Motion från Angela Everbäck att i samråd med lokala naturvårdsföreningar och expertis tar fram underlag för naturområden som föreslås bli kommunala naturreserverat.pdf (PDF-dokument, 485 kB)

Äldre kungörelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2020

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2019

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2018

Publicerad:
19 december, 2019