Hoppa till innehåll

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder vid sex tillfällen 2020. Du kan följa sammanträdet på plats eller direkt via webben. Sändningen kan du också titta på i efterhand.

Kungörelser och protokoll 2020

Nedan finns kungörelser till sammanträden för kommunfullmäktiges sammanträden under 2020.

Efter att kungörelsen skickats ut finns den tillgänglig att läsa här som en pdf-fil. Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil. Kungörelser innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet.

Följ sammanträden live via webben

Du kan följa sammanträdena live från fullmäktige i Vellinge kommun. De sänds direkt på Vellinge Live, Du kan också titta på mötena i efterhand.

Läs mer på vår sändningskanal Vellinge live

Kungörelser och protokoll

Datumen under rubrikerna Kungörelser och Protokoll är samma som sammanträdesdatumen.

Kungörelser Protokoll
Kungörelse 200224.pdf (PDF-dokument, 168 kB) Justerat protokoll kf 200224.pdf (PDF-dokument, 20 MB)
Kungörelse kf 2020-04-27.pdf (PDF-dokument, 261 kB) Justerat protokoll kommunfullmäktige 2020-04-27.pdf (PDF-dokument, 22,6 MB)
Kungörelse kommunfullmäktige 2020-06-22.pdf (PDF-dokument, 198 kB) Justerat protokoll kommunfullmäktige 200622.pdf (PDF-dokument, 13,5 MB)
Kungörelse kommunfullmäktige 2020-09-28.pdf (PDF-dokument, 221 kB) Justerat protokoll kommunfullmäktige 2020-09-28.pdf (PDF-dokument, 18 MB)
2020-11-09 2020-11-09
2020-12-14 2020-12-14

Motioner

Motion från Måns Wiemarck om kompetenta ledamöter i kommunala bolag.pdf (PDF-dokument, 99 kB)
Motion från Kristian Svensson om att ta fram en handlingsplan för obligatorisk ventilationskontroll i skolor och förskola som ska generera en personabelastningsr.pdf (PDF-dokument, 448 kB)
Motion från Kristian Svensson angående revidering av reglemente för intern kontroll.pdf (PDF-dokument, 479 kB)
Motion från Anders Cnattingius om reviderad arrendepolicy för ökad rättvisa mellan föreningar.pdf (PDF-dokument, 340 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att sälja aktier i Inera AB.pdf (PDF-dokument, 190 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att sälja aktier i SYSAV AB.pdf (PDF-dokument, 189 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att undersöka möjligheterna att sälja aktier i Vellinge Stadsnät AB.pdf (PDF-dokument, 193 kB)
Motion från Karl-Johan Persson (PDF-dokument, 435 kB)
Motion från Henrik Thorsell om förändrat ägardirektiv för Vellingebostäder AB.pdf (PDF-dokument, 217 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att revidera finanspolicyn.pdf (PDF-dokument, 209 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att undersöka möjligheterna att sälja södra verksamhetsområdet.pdf (PDF-dokument, 209 kB)
Motion från Henrik Thorsell om planuppdrag för att bygga seniorernas hus på Nyckelhålstomten i Höllviken .pdf (PDF-dokument, 247 kB)
Motion från Rolf Erichs om att utreda förutsättningarna för ett hotell i anslutning till Strandbaden.pdf (PDF-dokument, 423 kB)
Motion angående naturreservat i Öresund samt att Öresund blir ett biosfärområde.pdf (PDF-dokument, 661 kB)
Motion från Karl-Johan Persson m fl om förbud mot religiös huvudbonad i Vellinge kommuns skolor och förskolor.pdf (PDF-dokument, 138 kB)
Motion från Magdalena Nour om att skapa ett kommunalt destinationsbolag i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 334 kB)
Motion från Angela Everbäck angående ökat stöd till kvinnojouren och Brottsofferjouren.pdf (PDF-dokument, 556 kB)
Motion från Angela Everbäck om innovationsprojekt och samverkan för att nå utsläppsmålen i Sveriges klimatramverk.pdf (PDF-dokument, 358 kB)
Motion från Andreas Johansson om utvärdering av tillväxt.pdf (PDF-dokument, 363 kB)
Motion från Andreas Johansson om att kunna avsluta entreprenörer inom omsorgen som inte fungerar.pdf (PDF-dokument, 332 kB)
Motion från Andreas Johansson om hemlagad mat på alla vård- och omsorgsboende.pdf (PDF-dokument, 274 kB)

Äldre kungörelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2019

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2018

Publicerad:
19 december, 2019