Hoppa till innehåll

Kommunfullmäktige 2021

Här kan du se kungörelser, protokoll och motioner från 2021.

Kungörelser och protokoll 2021

Nedan finns kungörelser till sammanträden för kommunfullmäktiges sammanträden under 2021.

Efter att kungörelsen skickats ut finns den tillgänglig att läsa här som en pdf-fil. Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil. Kungörelser innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet.

Följ sammanträden live

Du kan följa sammanträdena live från fullmäktige i Vellinge kommun. De sänds. Du kan också titta på mötena i efterhand i 14 dagar.

Motioner
Motion från Magdalena Nour om gång- och cykelväg mellan Nyvångsvägen och Halörsvägen, längs med Storevångsvägen, Skanör (PDF-dokument, 67 kB)
Motion från Angela Everbäck om att Vellinge kommun antar Deklaration för en stark demokrati.pdf (PDF-dokument, 565 kB)
Motion från Angela Everbäck om att Vellinge kommun utlyser klimatnödläge och agerar utifrån en lågintensiv kris.pdf (PDF-dokument, 698 kB)
Motion från Erik Campbell m fl om åtgärder för att minska beroendet av fossila drivmedel..pdf (PDF-dokument, 442 kB)
Motion från Kjell Bornhager om stöd och stimulans för reaktivering av pensionärer till följd av Covid-19.pdf (PDF-dokument, 792 kB)
Motion från Kjell Bornhager om värna om vår unika natur - satsning på Naturum.pdf (PDF-dokument, 338 kB)
Motion från Angela Everbäck om bilfria zoner kring skolområden.pdf (PDF-dokument, 374 kB)
Motion från Angela Everbäck om att undersöka vilka gator i kommunen som kan göras till sommargågator.pdf (PDF-dokument, 554 kB)
Motion om att införa digital närvarokontroll samt digital voteringsmöjlighet för kommunens beslutande organ.pdf (PDF-dokument, 467 kB)
Motion från Angela Everbäck om ett Vellinge för Världens Barn.pdf (PDF-dokument, 599 kB)
Motion från Angela Everbäck om att initiera ett pilotprojekt med minibussar.pdf (PDF-dokument, 527 kB)
Motion från Angela Everbäck om Vellinge som naturkommun.pdf (PDF-dokument, 512 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att undersöka möjligheten att på för ändamålet lämpliga platser arrendera ut kommunal mark för biodling till intresserade Vellingebor.pdf (PDF-dokument, 425 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att inrätta pris stipendie för utseende av årets unga företagare.pdf (PDF-dokument, 266 kB)
Motion från Magdalena Nour (C) om uppdrag att undersöka olika alternativ som finns för en obligatorisk grundläggande utbildning om Barnkonventionen för anställda och förtroendevalda i Vellinge kommun.pdf
Motion från Angela Everbäck (MP) om upprättande av kommunal ängsmark för att bevara och berika den biologiska mångfalden och värna om historiska värden.pdf
Motion från Angela Everbäck (MP) att i samråd med lokala naturvårdsföreningar och expertis tar fram underlag för naturområden som föreslås bli kommunala naturreserverat.pdf
Motion från Angela Everbäck om att i samråd med barn och unga utveckla metoder som gör att de blir involverade i samhällsplaneringen.pdf (PDF-dokument, 539 kB)
Motion från Angela Everbäck om att ta fram en barnkarta tillsammans med barn och för barn.pdf (PDF-dokument, 375 kB)
Motion från Henrik Thorsell m fl om försörjningsstöd för personer med kognitiv funktionsnedsättning.pdf (PDF-dokument, 54 kB)
Motion från Måns Weimarck om att skapa kapacitetsökning för kvalificerad tillsyn inom miljö- och byggnadsnämndens område.pdf (PDF-dokument, 4,3 MB)
Motion från Måns Weimarck om att utreda genomförande av att kostnadsfritt få marklov att fälla granar som är angripna av granbarkborren.pdf (PDF-dokument, 439 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att ta fram en kommunal strategi och handlingsplan för att möta och agera vid kortsiktiga situationer med elbrist.pdf (PDF-dokument, 273 kB)
Motion från Lars Klang om obligatorisk ekologisk kompensation vid upprättande av detaljplaner i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 476 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att ta fram ett förslag till ny planprocess.pdf (PDF-dokument, 283 kB)
Publicerad:
27 december, 2021