Hoppa till innehåll

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2018

Kommunfullmäktige sammanträdde vid åtta tillfällen 2018.

Årets möten

Nedan finns kallelser till sammanträden för kommunfullmäktiges sammanträden under 2018.

Efter att kungörelsen skickats ut finns den tillgänglig att läsa här som en pdf-fil. Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil. Kungörelser innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet.

Följ sammanträden live via webben

Du kan följa sammanträdena live från fullmäktige i Vellinge kommun. De sänds direkt på Vellinge Live, Du kan också titta på mötena i efterhand.

Läs mer på vår sändningskanal Vellinge live

Kallelser och protokoll

Datumen under rubrikerna Kungörelser och Protokoll är detsamma som sammanträdesdatum.

Kungörelser Protokoll
Kungörelse 2018-02-28.pdf (PDF-dokument, 337 kB) Justerat protokoll kf 2018-02-28.pdf (PDF-dokument, 5,3 MB)
Kungörelse 2018-04-25.pdf (PDF-dokument, 586 kB) Justerat protokoll kf 2018-04-25.pdf (PDF-dokument, 23,7 MB)
Kungörelse 2018-06-20.pdf (PDF-dokument, 164 kB) Justerat protokoll kf 2018-06-20.pdf (PDF-dokument, 21,3 MB)
Kungörelse 2018-10-03.pdf (PDF-dokument, 219 kB) Justerat protokoll Kf 2018-10-03.pdf (PDF-dokument, 17,7 MB)
Kungörelse 2018-10-17.pdf (PDF-dokument, 43 kB) Justerat protokoll kf 2018-10-17.pdf (PDF-dokument, 4,1 MB)
Kungörelse 2018-11-28.pdf (PDF-dokument, 105 kB) Justerat protokoll kf 181128.pdf (PDF-dokument, 18,9 MB)
2018-12-05  (PDF-dokument, 352 kB) Justerat protokoll kf 181205.pdf (PDF-dokument, 8,8 MB)
2018-12-12 Kommunfullmäktige kungörelse.pdf (PDF-dokument, 228 kB) 2018-12-12

Motioner

Inkommet Från
2018-02-28_Motion - Säg inte upp arrendeavtalet med Ljungens Sjöscouter.pdf (PDF-dokument, 348 kB) Motion från Björn Axtelius (S), Rolf Erichs (NL), Angela Everbäck (MP), Karl-Johan Persson (SD) och Henrik Thorsell (L) - Säg inte upp arrendeavtalet med Ljungens Sjöscouter
2018-03-13_Motion från Henrik Thorsell L om utvecklad demokrati i redovisningen.docx.pdf (PDF-dokument, 82 kB) Motion från Henrik Thorsell (L) om workshop för bättre samverkan med staten
2018-03-13_Motion från Henrik Thorsell om utvecklad demokrati med ökad effektivitet.docx.pdf (PDF-dokument, 111 kB) Motion från Henrik Thorsell (L) om utvecklad demokrati i redovisningen
2018-03-13_Motion från Henrik Thorsell om workshop för bättre samverkan med staten.docx.pdf (PDF-dokument, 94 kB) Motion från Henrik Thorsell (L) om utvecklad demokrati med ökad effektivitet
2018-04-06_Motion från Henrik Thorsell om att göra en konsekvensutredning av införande av en miljözon.pdf (PDF-dokument, 262 kB) Motion från Henrik Thorsell (L) om att göra en konsekvensutredning av införande av en miljözon för Falsterbonäset avseende transporter, ej persontransporter
2018-04-16_Motion från Madeleine C Ahnell om att upprätta en badstrandsplan.pdf (PDF-dokument, 417 kB) Motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att upprätta en badstrandsplan
2018-04-16_Motion från Madeleine C Ahnell om att utveckla Vellingeappen.pdf (PDF-dokument, 405 kB) Motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att utveckla Vellingeappen
2018-06-13_Motion från Rolf Erichs om bättre kollektivtrafik till och från Arrie.pdf (PDF-dokument, 348 kB) Motion från Rolf Erichs (NL) om bättre kollektivtrafik till och från Arrie
2018-07-10 KF Motion angaende exploateringsavtal Vellinge Ingelstad 6 48 m fl.pdf (PDF-dokument, 473 kB) Motion från Karl-Johan Persson (SD) angående exploateringsavtalet Ingelstad 6:48 m. fl.
2018-07-13_Motion från Henrik Thorsell om försköningar i Gästisparken i Vellinge.pdf (PDF-dokument, 462 kB) Motion från Henrik Thorsell (L) om försköningar i Gästisparken i Vellinge
2018-10-01_Motion från Angela Everbäck m fl om handlingsplan mot plast.pdf (PDF-dokument, 130 kB) Motion från Angela Everbäck (MP) m fl om handlingsplan mot plast
2018-10-01_Motion från Henrik Thorsell m lf angående trafiksituationen vid Södervångsskolan, norra infarten.pdf (PDF-dokument, 1,8 MB) Motion från Henrik Thorsell (L) m lf angående trafiksituationen vid Södervångsskolan, norra infarten
Publicerad:
2 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
1 maj, 2019