Hoppa till innehåll

Kommunstyrelsen

Här finns kommunstyrelsens kallelser och protokoll. Observera att det kan ha skett förändringar i kallelserna på vår webbplats. Det är originalhandlingarna som gäller.

Protokollet justeras inom 14 dagar efter sammanträdet. Protokollen finns tillgängliga när de justerats. Val av justerare utses på sammanträdet.

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks i samband med behandling av personuppgifter. I vissa av de kallelser och protokoll du hittar här är personuppgifterna borttagna. Därutöver kan vissa uppgifter också vara borttagna på grund av offentlighets- och sekretesslagen. Fullständiga protokoll förvaras i kommunhuset.

Önskar du ta del av originalhandlingar kan en begäran göras med stöd av offentlighetsprincipen.

Hantering av personuppgifter — Vellinge kommun

Senast uppdaterad:
28 mars 2024 11:30