Hoppa till innehåll

Kommunfullmäktige 2019

Här kan du se kungörelser, protokoll och motioner från 2019.

Kungörelser och protokoll 2019

Nedan finns kungörelser till sammanträden för kommunfullmäktiges sammanträden under 2019.

Efter att kungörelsen skickats ut finns den tillgänglig att läsa här som en pdf-fil. Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil. Kungörelser innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet.

Följ sammanträden live via webben

Du kan följa sammanträdena live från fullmäktige i Vellinge kommun. Du kan också titta på mötena i efterhand i 14 dagar.

Motioner
2019-01-18 Motion från Fabian Sivnert om förbättrad kollektivtrafik inom kommundelarna samt med angränsande kommuner.pdf (PDF-dokument, 404 kB)
2019-02-11 Motion från Angela Everbäck om att införa koldioxidbudget i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 502 kB)
2019-02-11 Motion från Angela Everbäck om att Vellinge kommun ska gå med i Glokala Sverige.pdf (PDF-dokument, 349 kB)
2019-02-19 Motion från Fabian Sivnert om fria kollektivresor för pensionärer i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 348 kB)
2019-03-26 Motion från Angela Everbäck om konceptet Sällbo.pdf (PDF-dokument, 105 kB)
2019-04-14 Motion från Henrik Thorsell om att undersöka möjlig försäljning av Vanningen.pdf (PDF-dokument, 208 kB)
2019-04-23 Motion från Fabian Sivnert angående medborgarförslag - Vellingeinitiativ.pdf (PDF-dokument, 366 kB)
2019-04-23 Motion från Fabian Sivnert om att icke tjänstgörande ersättare ges yttranderätt vid kommunfullmäktiges sammanträden.pdf (PDF-dokument, 287 kB)
2019-05-31 Motion från Angela Everbäck gällande utredning av möjligheten att anlägga flera hundrastgårdar.pdf (PDF-dokument, 60 kB)
2019-06-10 Motion från Henrik Thorsell om att införa publika distributionslistor till ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser.pdf (PDF-dokument, 294 kB)
2019-06-11 Motion från Magdalea Nour - uppfoljningssamtal vid avslut av anstallning.pdf (PDF-dokument, 589 kB)
2019-06-18 Motion från Angela Everbäck gällande att Vellinge ska bli en MR-kommun.pdf (PDF-dokument, 745 kB)
2019-06-18 Motion från Karl-Johan Persson m fl om att kräva utdrag ut belastningsregistret vid nyanställning och upphandling av tjänster inom omsorg.pdf (PDF-dokument, 488 kB)
2019-08-20 Motion från Andreas Johansson om utvärdering av investeringar.pdf (PDF-dokument, 334 kB)
2019-09-16 Motion från Henrik Thorsell angående grönt kort på Lilla Hammars återvinningscentral.pdf (PDF-dokument, 297 kB)
2019-09-17 Motion från om att återkalla kommunstyrelsens delegeringsordning gällande förändring av förvaltningsorganisaion.pdf (PDF-dokument, 460 kB)
2019-10-22 Motion - Brist på Lärarvikarier .pdf (PDF-dokument, 82 kB)
Senast uppdaterad:
1 maj 2019 21:28