Hoppa till innehåll

Kommunfullmäktige 2022

Här kan du se kungörelser, protokoll och motioner från 2022.

Kungörelser och protokoll 2022

Nedan finns kungörelser till sammanträden för kommunfullmäktiges sammanträden under 2022.

Efter att kungörelsen skickats ut finns den tillgänglig att läsa här som en pdf-fil. Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil. Kungörelser innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet.

Följ sammanträden live

Du kan följa sammanträdena live från fullmäktige i Vellinge kommun. De sänds på Vellinge kommuns Facebooksida. Du kan också titta på mötena i efterhand i 14 dagar.

Vellinge kommun - Facebook.com

Motioner
Motion från Kristian Svensson om att ta fram ett reviderat och korrekt underlag, kostnader och alternativa lösningar innan fortsatt arbete med skyddsvallen.pdf (PDF-dokument, 860 kB)
Motion från Angela Everbäck om att införa koldioxidbudget i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 1 MB)
Motion från Angela Everbäck om att Vellinge kommun ska införa ungdomsbiljett till gymnasieelever.pdf (PDF-dokument, 875 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att tillämpa Tidöavtalet - anställ kommunal läkare med geriatrisk inriktning i äldreomsorgen .pdf (PDF-dokument, 293 kB)
Motion Angela Everbäck om agrivoltaiska solparker i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 1,1 MB)
Motion från Angela Everbäck om att införa ett elevborgarråd för klimatet.pdf (PDF-dokument, 836 kB)
Motion från Kjell Bornhager angående fri olycksfallsförsäkring till samtliga barn dygnet runt.pdf (PDF-dokument, 486 kB)
Motion från Kjell Bornhager om inrättande av särskild upphandlings- och affärsenhet.pdf (PDF-dokument, 557 kB)
Motion från Kjell Bornhager om fria bussresor inom kommunen för samtliga skolungdomar.pdf (PDF-dokument, 503 kB)
Motion från Måns Weimarck om parkeringsnorm för kommunen som är baserad på faktaunderlag kring medborgarnas faktiska behov.pdf (PDF-dokument, 920 kB)
Motion från Måns Weimarck om plan för att etablera spårbunden elektiferad trafik via Vellinge till Malmö Hyllie .pdf (PDF-dokument, 576 kB)
Motion från Henrik Thorsell skapa mat-torg vid polisvägen.pdf (PDF-dokument, 511 kB)
Motion från Henrik Thorsell inrätta personalutskott.pdf (PDF-dokument, 482 kB)
Motion från Kristian Svensson SD om att utreda mobil skridskobana.pdf (PDF-dokument, 95 kB)
Motion från Kjell Bornhager om förändrad sammansättning av kommunrevision.pdf (PDF-dokument, 475 kB)
Motion från Magdalena Nour om kvalitetssäkrad och målsatt demensvård i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 53 kB)
Motion från Magdalena Nour om förtydligande riktlinjer och ett tillägg för flaggning i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 63 kB)
2022-05-23 Motion från Christine Andersson om att utreda möjligheten att skydda området på Amerikajorden.pdf (PDF-dokument, 146 kB)
2022-05-23 Motion från Christine Andersson om att ta fram riktlinjer för kommunala skolavslutningar.pdf (PDF-dokument, 1,3 MB)
2022-04-28 Motion från Angela Everbäck om ökade miljö- klimat-, och hållbarhetskrav i upphandling samt markanvisningar och exploateringsavtal.pdf (PDF-dokument, 843 kB)
Motion från Birgitta Tengqvist om återaktivera uppbyggnadsplanerna att bygga upp Lindesgården och återkomma med förslag på h.pdf (PDF-dokument, 722 kB)
Motion från Kjell Bornhager om närakut och jourapotek i Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 554 kB)
Motion från Kjell Bornhager om pilotprojekt för att främja ekonomiskt jämställd föräldraledighet.pdf (PDF-dokument, 478 kB)
Motion från Jörgen Nord om att ge obehöriga lärare möjlighet att vidareutbilda sig till behörig lärare.pdf (PDF-dokument, 631 kB)
Motion från Karl-Johan Persson om att införa hjärtstartare på alla äldreboende.pdf (PDF-dokument, 500 kB)
Motion från Henrik Thorsell om att utreda laglighet i detaljplaner avseende marklov.pdf (PDF-dokument, 337 kB)
Motion från Henrik Thorsell om förtydligande av regler för marklovträdfällning.pdf (PDF-dokument, 390 kB)
Motion från Magdalena Nour om busskort till alla ungdomar i gymansieåldern, på lika villkor.pdf (PDF-dokument, 55 kB)
Motion från Angela Everbäck om utökad marklovsplikt.pdf (PDF-dokument, 926 kB)
Motion från Kjell Bornhager angående broöppning över kanalen.pdf (PDF-dokument, 554 kB)
Motion från Henrik Thorsell om busskort till gymnasieelever som gäller alla dagar.pdf (PDF-dokument, 380 kB)
Senast uppdaterad:
21 december 2022 10:25