Hoppa till innehåll

Utbildning

En större andel av befolkningen i Vellinge kommun har längre utbildning än vad Skåne och Sverige som helhet har.

Nästan hälften (ca 46 %) av kommunens befolkning över 16 år har eftergymnasial utbildning, i jämförelse med ca 39 % i Skåne och ca 39 % i Sverige.

Utbildningsnivå 16-74 år (%) (2019)

Vellinge

Skåne

Riket

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1% 4% 4%
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 12% 13% 13%
Gymnasial utbildning, högst 2 år 15% 18% 19%
Gymnasial utbildning, 3 år 24% 23% 23%
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 17% 15% 15%
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 28% 23% 23%
Forskarutbildning 1% 1% 1%
Uppgift om utbildningsnivå saknas 2% 3% 3%
Publicerad:
10 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
3 juni, 2020