Hoppa till innehåll

Förvärvsarbete

Av kommunens ca 36 500 invånare så förvärvsarbetar ca 16 800 personer. Det finns ca 9 300 arbetstillfällen i kommunen, främst inom handel, utbildning och vård- och omsorg. Antalet arbetstillfällen ökar inom utbildning, företagstjänster, bygg, offentlig förvaltning och försvar samt transport och magasinering.

Förvärvsarbetande (boende) år 2018

Med boende förvärvsarbetande menas de som bor i Vellinge kommun och har sin arbetsplats inom eller utanför kommungränsen.

Antalet förvärvsarbetande i Vellinge kommun uppgick 2018 till ca 16 800 personer (16 år och äldre). Det är en ökning med ca 500 personer från år 2016. Det är ungefär lika många kvinnor som män som förvärvsarbetar. Uppdelat i sektorer ser fördelningen ut enligt följande:
• 73 % arbetar i privat sektor
• 18 % arbetar i kommunal sektor
• 6 % arbetar i statlig sektor
• 3 % arbetar i övrig sektor

I åldern 20–64 år var andelen förvärvsarbetande år 2017 totalt 82% (82% av kvinnorna och 82% av männen). Motsvarande värde för landet i helhet var 79 %.

Av kommunens invånare arbetar flest inom handel. Andra stora branscher är företagstjänster, vård- och omsorg samt utbildning. I de flesta branscher, förutom inom tillverkning och transport, ökar antalet förvärvsarbetande.

Område

2008

2015

2016

2017

2018

Handel 2800 2765 2810 2844 2883
Företagstjänster 2031 2301 2334 2432 2494
Vård och omsorg, sociala tjänster 1937 1989 2006 2018 1981
Utbildning 1600 1731 1776 1817 1861
Tillverkning och utvinning 1562 1309 1311 1278 1264
Byggverksamhet 1038 1098 1116 1121 1156
Offentlig förvaltning och försvar 709 796 866 919 1053
Information och kommunikation 742 777 799 807 834
Kulturella och personliga tjänster m.m. 644 730 759 754 730
Transport och magasinering 715 651 637 631 641
Finans- och försäkringsverksamhet 446 449 448 470 495
Fastighetsverksamhet 324 390 428 452 442
Hotell- och restaurangverksamhet 329 412 418 436 420
Jordbruk, skogsbruk och fiske 187 249 243 237 223
Energiförsörjning, miljöverksamhet 142 154 161 160 166
Okänd verksamhet 197 193 156 177 151
Totalt 15403 15994  16268 16553 16794

Förvärvsarbetande (verksamma) år 2018

Med verksamma förvärvsarbetande menas de som arbetar i Vellinge kommun och bor inom eller utanför kommungränsen.

Antalet förvärvsarbetande med arbetsplats i Vellinge kommun uppgick 2018 till ca 9 200 personer (16 år och äldre). Av dessa är andelen kvinnor (52%) något högre än män.

Flest arbetstillfällen i kommunen finns inom utbildning, handel och vård- och omsorg. Antalet arbetstillfällen ökar inom utbildning, företagstjänster, bygg, offentlig förvaltning och försvar samt transport och magasinering.

Område

2008

2015

2016

2017

2018

Utbildning 1425 1488 1532 1624 1637
Handel 1306 1543 1570 1423 1380
Vård och omsorg, sociala tjänster 999 1156 1307 1349 1274
Företagstjänster 814 1081 1103 1159 1175
Byggverksamhet 666 715 724 764 806
Kulturella och personliga tjänster m.m. 489 563 591 585 553
Tillverkning och utvinning 781 514 529 544 524
Hotell- och restaurangverksamhet 351 374 453 442 404
Offentlig förvaltning och försvar 158 237 266 281 345
Transport och magasinering 281 246 241 293 313
Jordbruk, skogsbruk och fiske 210 288 283 283 267
Fastighetsverksamhet 112 153 169 177 172
Okänd verksamhet 159 172 136 153 142
Information och kommunikation 124 119 128 142 137
Finans- och försäkringsverksamhet 80 101 107 86 81
Energiförsörjning, miljöverksamhet 2 7 5 7 10
Totalt 7957 8757 9144 9312 9220
Publicerad:
9 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
3 juni, 2020