Hoppa till innehåll

Pendling

Vellinge kommun är en del av arbetsmarknadsregionen Malmö – Lund. Många invånare pendlar till de närliggande städerna men under de senaste 30 åren har inpendlingen till Vellinge, relativt sett, ökat betydligt mer än utpendlingen från Vellinge.

Kommunen är sedan 1970-talets småhusutbyggnad en utpendlingsort. Många invånare bor i kommunen men arbetar i närliggande kommuner. Under de senaste 30 åren har dock inpendlingen, relativt sett men även i absoluta tal, ökat mer än utpendlingen. De senaste åren har dock utvecklingen i denna riktning avstannat.

In- respektive utpendling, Vellinge kommun

1985 1990 2000 2015 2016 2017 2018 2019 (Obs ny tidsserie) 2020
Inpendling 1304 1 550 2 100 3 631 3 920 4 050 4 037 4 064 4 104
Utpendling 8894 10538 10501 10868 11044 11291 11611 11626 11534
Nettopendling -7590 -8988 -8401 -7237 -7124 -7241 -7574 -7562 -7430

Under 2020 pendlade 11 534 personer till arbete i annan kommun. 4 104 personer pendlade hit till arbete i Vellinge kommun från annan kommun och 5 300 personer både bodde och arbetade i kommunen.

Utpendlingen sker till största del till Malmö (67 %). Ytterligare ca 9 % pendlar till Lund och 6 % till Trelleborg, medan de övriga pendlarna är mer utspridda geografiskt sett.

Inpendling till kommunen sker till största del från Malmö (45%) och Trelleborg (26%).

Största utpendlingsströmmarna 2016-2020

Till kommun:

Utpendlare 2016

Utpendlare 2017

Utpendlare 2018

Utpendlare 2019

Utpendlare 2020

Malmö 7 362 7 531 7 684 7 762 7 689
Lund 949 921 1 025 1 025 1 005
Trelleborg 656 679 695 668 667
Svedala 235 228 233 244 243
Burlöv 232 230 264 280 264
Helsingborg 143 160 150 143 147
Övriga 1 467 1 542 1 560 1 504 1 519
Totalt 11 044 11 291 11 611 11 626 11 534

Största inpendlingsströmmarna 2016-2020

Från kommunen

Inpendlare 2016

Inpendlare 2017

Inpendlare 2018

Inpendlare 2019 (Obs ny tidsserie)

Inpendlare 2020

Malmö 1 752 1 816 1 838 1 795 1 839
Trelleborg 994 1 024 1 049 1 085 1 077
Lund 175 193 167 177 204
Svedala 153 180 187 200 210
Burlöv 90 78
Staffanstorp 85 98
Lomma 64 67 64 59 51
Skurup 63 76 64 67 63
Övriga 719 694 668 565 535
Totalt 3 920 4 050 4 037 4 064 4 104
Senast uppdaterad:
27 juli, 2021