Hoppa till innehåll

Pendling

Vellinge kommun är en del av arbetsmarknadsregionen Malmö – Lund. Många invånare pendlar till de närliggande städerna men under de senaste 30 åren har pendlingen till Vellinge, relativt sett, ökat betydligt mer än pendlingen från Vellinge.

Kommunen är sedan 1970-talets småhusutbyggnad en utpendlingsort. Många invånare bor i kommunen men arbetar i närliggande kommuner. Under de senaste 30 åren har dock inpendlingen, relativt sett men även i absoluta tal, ökat mer än utpendlingen. Under 2017-2018 har utvecklingen i denna riktning avstannat.

In- respektive utpendling, Vellinge kommun

1985 1990 2000 2015 2016 2017 2018
Inpendling 1 304 1 550 2 100 3 631 3 920 4 050 4 037
Utpendling 8 894 10 538 10 501 10 868 11 044 11 291 11 611
Nettopendling -7 590 -8 988 -8 401 -7 237 -7 124 -7 241 -7 574

Under 2018 pendlade dagligen 11 611 personer till arbete i annan kommun. 4 037 personer pendlade hit till arbete i Vellinge kommun från annan kommun och 5 183 personer både bodde och arbetade i kommunen.

Utpendlingen sker till största del till Malmö (66 %). Ytterligare ca 9 % pendlar till Lund och 6 % till Trelleborg, medan de övriga pendlarna är mer utspridda geografiskt sett.

Inpendling till kommunen sker till största del från Malmö (46%) och Trelleborg (26%).

Största utpendlingsströmmarna 2016-2018

Till kommun:

Utpendlare 2016

Utpendlare 2017

Utpendlare 2018

Malmö 7 362 7 531 7 684
Lund 949 921 1 025
Trelleborg 656 679 695
Svedala 235 228 233
Burlöv 232 230 264
Helsingborg 143 160 150
Övriga 1 467 1 542 1 560
Totalt 11 044 11 291 11 611

Största inpendlingsströmmarna 2016-2018

Från kommunen

Inpendlare 2016

Inpendlare 2017

Inpendlare 2018

Malmö 1 752 1 816 1 838
Trelleborg 994 1 024 1 049
Lund 175 193 167
Svedala 153 180 187
Lomma 64 67 64
Skurup 63 76 64
Övriga 719 694 668
Totalt 3 920 4 050 4 037
Publicerad:
10 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
3 juni, 2020