Hoppa till innehåll

Befolkning

Under 2019 ökade befolkningen i Vellinge kommun med 129 personer (motsvarande 0,4 %). Vid årets slut hade Vellinge kommun 36 628 invånare. Ökningen består främst av barnfamiljer som flyttar hit från Malmö.

Befolkningsutveckling

Under 1970- och 1980-talet växte Vellinge kommun mycket fortare än Skåne, och även Sverige, i övrigt. Tillväxten fortsatte fram till första hälften av 2000-talet men avtog sedan fram till 2015. Sedan 2015 växer kommunen återigen mer. Under 2019 var befolkningsökningen väsentligt lägre än genomsnittet.

imagep6132.png

Befolkningsutveckling 1973-2019
År Antal invånare
1973 18 274
1980 23 190
1990 27 876
2000 30 516
2010 33 303
2012 33 615
2013 33 807
2014 34 110
2015 34 667 
2016 35 257
2017 35 790
2018 36 499
2019 36 628

imagewkahf.png

Födda och döda

Under 2019 föddes fler barn i kommunen än förväntat (323) medan antalet döda minskade (277), vilket resulterade i ett positivt födelsenetto på 46 personer.

Födda och döda, 1974-2019
År Födda Döda Netto
1974 342 133 +209
1980 233 116 +117
1990 334 189 +145
2000 289 219 +70
2010 301 273 +28
2014 302 268 +34
2015 290 270 +20
2016 327 247 +80
2017 280 294 -14
2018 314 318 -4
2019 323 277 +46

image9tsff.png

In- och utflyttning

Från 2015 har inflyttningen till kommunen skjutit fart och ligger nu i årligt genomsnitt på sin högsta nivå sedan småhusutbyggnaden i början av 1970-talet. Det är i första hand barnfamiljer som flyttar till kommunen och unga vuxna (20–24 år) som flyttar ut från kommunen. 2 175 personer flyttade till kommunen år 2019 medan 2 090 personer flyttade härifrån, vilket ger ett flyttningsöverskott på 85 personer. Flyttningsnettot mot Malmö var +333 personer.

In- och utflyttningar, 1974-2019

År Inflyttade Utflyttade Netto
1974 3 364 1 176 +2 188
1980 1 198 1 283 -85
1990 1 341 1 277 +64
2000 1 717 1 477 +240
2010 1 640 1 524 +116
2014 1 658 1 493 +165
2015 2 175 1 652 +533
2016 2 192 1 687 +505
2017 2 284 1 737 +547
2018 2 455 1 750 +705
2019 2 175 2 090 +85

Sedan 1981 har flyttningsnettot varje år varit positivt, bortsett från 1997.

imagekmfli3.png

imagernq5.png

Publicerad:
3 september, 2018
Senast uppdaterad:
2 juni, 2020