Hoppa till innehåll

Bostäder och bostadsbyggande 2020-2029

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i Vellinge kommun och under åren 2020–2029 beräknas ca 2 500 bostäder bli färdigställda. Det planerade bostadsbyggandet väntas leda till ökad inflyttning.

Bostadsbestånd

2019 fanns det 14 811 bostäder i kommunen. Av dessa var ca 78 % småhus, 16 % var lägenheter i flerbostadshus, 1 % var lägenheter i övriga hus och ca 5 % var specialbostäder (främst för äldre/funktionshindrade). Därutöver fanns 1 887 fritidshus i kommunen.

I genomsnitt har det byggts 270 bostäder per år under perioden 2016–2019.

Bostadsbyggande

Nybyggda/ombyggda bostäder 2010-2017 i Vellinge kommun

År

Nybyggda småhus

Nybyggda lägenheter, inkl. specialbostäder

2016 92 135
2017 137 249
2018 104 225
2019 107 31
Totalt 440 640

I genomsnitt har det byggts 134 bostäder/år under perioden 2010-2017

Byggprognos

Under perioden 2020–2029 förväntas ca 2 500 bostäder färdigställas. Av dessa är ca 55 % lägenheter i flerbostadshus och 45 % småhus..

Prognos över bostadsbyggande i Vellinge kommun åren 2020–2029imageadp79.png

Bostadsbyggandet är störst i de centrala delarna av kommunen. Även i de östra delarna, särskilt i förhållande till orternas nuvarande storlek, sker en kraftig ökning. Bostadsbyggandet på Falsterbonäset ökar också, men i mindre utsträckning sett i relation till tätorternas storlek.

I prognosen över nybyggda bostäder ingår även en uppskattning över antal bostäder som väntas omvandlas från fritidshus till permanenta bostäder samt avstyckningar och nybyggnation på obebyggda tomter.

Tabell: Bostadsbyggande per tätort 2020-2029

Tätort

Småhus

Lägenheter

Vellinge 304 430
Räng sand 14 0
Östra Grevie 96 32
Skanör-Falsterbo 55 157
Hököpinge 102 180
Västra Ingelstad 105 101
Höllviken 187 434
Ljunghusen 125 50
Övriga kommunen 59 8
Totalt 1 047 1 392

Bostadsbyggandets effekt på befolkningsökningen per kommundel framgår av nedanstående diagram. Folkökningen följer bostadsbyggandet på så sätt att ökningen är relativt sett störst i Vellinge och Månstorps kommundelar.

Folkmängd per kommundel, utfall år 2019 och prognos för år 2024 och 2029 uppdelat på befintligt bostadsbestånd och planerad nybyggnationimagepfsj.png

Publicerad:
9 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
2 juni, 2020