Hoppa till innehåll

Befolkning i kommundelar och tätorter

Vellinge kommun har åtta tätorter, där Höllviken har flest antal invånare. Vellinge tätort erbjuder relativt sett fler arbetstillfällen och störst andel äldre bor i Skanör-Falsterbo.

Kommundelar

Vellinge kommun är administrativt indelat i fyra kommundelar, Vellinge, Månstorp, Räng och Skanör-Falsterbo.

Rängs kommundel har störst antal invånare, men det finns relativt sett fler arbetsställen i Vellinge kommundel. I Månstorps kommundel förväntas tätorterna växa med nya bostäder i samband med Pågatågstationerna och i Skanör-Falsterbo bor flest äldre i kommunen.

Tätorter

Kommunen har åtta tätorter, här rangordnade efter antal invånare;
Höllviken – Ljunghusen – Rängs sand
Skanör – Falsterbo
Vellinge
Hököpinge
Västra Ingelstad
Östra Grevie
Gessie villastad
Arrie

Höllviken är kommunens största tätort, även om inte Ljunghusen och Rängs sand räknas in.

Definitionen av tätort innebär att orten ska ha fler än 200 invånare.

Kommundel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Vellinge 9019 8991 9043 9129 9249 9336 9483 9778 9808
Månstorp 2904 2887 2887 2905 2965 3028 3056 3217 3260
Räng 14679 14794 14864 15055 15324 15598 15747 15944 16026
Skanör- Falsterbo 6890 6932 6998 7006 7101 7267

7476

7535

7510

Åldersstruktur i kommundelarna 2019

Befolkningen på Falsterbonäset består av en större andel äldre, mer än 80 år gamla, än övriga kommunen. Andelen skol- och förskolebarn är ungefär likvärdig i alla kommundelar utom Skanör-Falsterbo, där den är mindre.

Tabell: befolkning i kommundelar, olika åldersgrupper

Ålder

Vellinge

Månstorp

Räng

Skanör- Falsterbo

0-5 754 267 1068 448
6-15 1392 444 2333 951
16-18 386 127 720 261
19-24 523 167 825 371
25-39 1588 565 1835 754
40-64 3201 1209 5728 2336
65-79 1522 366 2684 1756
80 + 442 115 833 663
Totalt 9808 3260 16026 7510

Tabell: befolkning i kommundelar, olika åldersgrupper, procent

Ålder Vellinge Månstorp Räng Skanör- Falsterbo
0-5 8% 8% 7% 6%
6-15 14% 14% 15% 13%
16-18 4% 4% 4% 3%
19-24 5% 5% 5% 5%
25-39 16% 17% 11% 10%
40-64 33% 37% 36% 31%
65-79 16% 11% 17% 23%
80 + 5% 4% 5% 9%

Tabell: Folkmängd i tätorter och övrigt 2019

Ort

2019

Höllviken 11 315
Skanör-Falsterbo 7 466
Vellinge 6 825
Ljunghusen 2 784
Hököpinge 1 308
Rängs sand 1 294
Västra Ingelstad 957
Östra Grevie 658
Gessie villastad 433
Arrie 229
Småorter och övrigt 3 359
Totalt 36 628
Publicerad:
9 oktober, 2018
Senast uppdaterad:
2 juni, 2020