Hoppa till innehåll

Befolkning i kommundelar och tätorter

Vellinge kommun har åtta tätorter, där Höllviken har flest antal invånare. Vellinge tätort erbjuder relativt sett fler arbetstillfällen och störst andel äldre bor i Skanör-Falsterbo.

Kommundelar

Vellinge kommun är administrativt indelat i fyra kommundelar, Vellinge, Månstorp, Räng och Skanör-Falsterbo.

Rängs kommundel har störst antal invånare, men det finns relativt sett fler arbetsställen i Vellinge kommundel. I Månstorps kommundel förväntas tätorterna växa med nya bostäder i spåren av Pågatågen och i Skanör-Falsterbo bor flest äldre i kommunen.

Under 2021 skedde större delen av kommunens befolkningsökning i Vellinge kommundel (ca 450 personer) samt i Månstorp (ca 60 personer) och Skanör-Falsterbo (ca 60 personer) kommundelar. I Rängs kommundel minskade befolkningen något (ca 25 personer).

Tätorter

Kommunen har åtta till tio tätorter, beroende på hur man räknar, här rangordnade efter antal invånare;
Höllviken – Ljunghusen – Rängs sand (räknat som en sammanhängande ort)
Skanör – Falsterbo
Vellinge
Hököpinge
Västra Ingelstad
Östra Grevie
Gessie villastad
Arrie

Höllviken är kommunens största tätort, även om inte Ljunghusen och Rängs sand räknas in.

Definitionen av tätort innebär att orten ska ha fler än 200 invånare.

Kommundel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vellinge 9019 8991 9043 9129 9249 9336 9483 9778 9808 10011 10463
Månstorp 2904 2887 2887 2905 2965 3028 3056 3217 3260 3379 3438
Räng 14679 14794 14864 15055 15324 15598 15747 15944 16026 16040 16017
Skanör- Falsterbo 6890 6932 6998 7006 7101 7267

7476

7535

7510

7460

7506

Åldersstruktur i kommundelarna 2021

Befolkningen på Falsterbonäset består av en större andel äldre, både mer än 65 år och mer än 80 år gamla, än övriga kommunen. Andelen skol- och förskolebarn är något större i kommunens centrala och östra tätorter men mindre på Falsterbonäset. Det är även så att par och barnfamiljer på Falsterbonäset har en äldre medelålder än de i Vellinge och Månstorps kommundelar.

Tabell: befolkning i kommundelar, olika åldersgrupper, 2021

Ålder

Vellinge

Månstorp

Räng

Skanör- Falsterbo

0-5 827 287 1030 419
6-15 1510 485 2283 951
16-18 397 124 776 270
19-24 504 199 770 325
25-39 1850 579 1692 741
40-64 3404 1253 5827 2378
65-79 1466 400 2658 1711
80 + 505 111 981 711
Totalt 10463 3438 16017 7506

Tabell: befolkning i kommundelar, olika åldersgrupper, procent

Ålder Vellinge Månstorp Räng Skanör- Falsterbo
0-5 8% 8% 6% 6%
6-15 14% 14% 14% 13%
16-18 4% 4% 5% 4%
19-24 5% 6% 5% 4%
25-39 18% 17% 11% 10%
40-64 33% 36% 36% 32%
65-79 14% 12% 17% 23%
80 + 5% 3% 6% 9%

Tabell: Folkmängd i tätorter och övrigt 2021

Ort

2021

Höllviken 11 426
Skanör-Falsterbo 7 486
Vellinge 7 232
Ljunghusen 2 781
Hököpinge 1 572
Rängs sand 1 282
Västra Ingelstad 927
Östra Grevie 813
Gessie villastad 429
Arrie 300
Småorter och övrigt 3 156
Restförda 28
Totalt 37 452
Senast uppdaterad:
27 juli, 2021