Hoppa till innehåll

Matavfall

Att sortera ut sitt matavfall innebär en stor insats för miljön – för varje påse matavfall som återvinns kan man köra 2,5 km. Dessutom så får man biogödsel till jordbruket. Man beräknar att vi slänger ungefär 100 kg matavfall per person och år i Sverige.

Först och främst, se till att använda den mat du köper, så att mängden matavfall blir så liten så möjligt. Läs om att minska matsvinnet här.

Av matavfallet görs biogas som används till fordonsbränsle. Det är av denna anledning som matavfallspåsarna du använder måste vara de papperspåsar som tillhandahålls av kommunen. Komposterbara plast- och bioplastpåsar är alltså inte tillåtna.

Utrustning för sortering av matavfall för hushåll

Matavfall läggs i papperspåsar och slängs i behållaren för matavfall i fyrfackskärlet. En särskild hållare för påsen finns att använda i ditt kök, förslagsvis monterad under vasken. Hållaren är designad så att påsen ska hållas luftig eftersom matavfallet är fuktigt.

Matavfall kan till exempel vara matrester, skal från ägg, frukt, rot- och grönsaker, te- och kaffepåsar och rester från kött, fisk, frukt och grönt.

Om du behöver fler påsar eller hållare

Om du bor i enbostadshus så kan du beställa fler påsar genom att klämma fast en påse under kanten på locket till tunnan på tömningsdagen. Kläm fast påsen så att den syns tydligt utåt. Chauffören har inte alltid påsar till alla som beställer nya, då kan det ta några dagar innan du får dina nya påsar. Du kan också hämta nya påsar på någon av Sysavs återvinningscentraler exempelvis Lilla Hammars återvinningscentral.

Bor du i flerbostadshus finns en hållare med nya påsar i soprummet. Om du behöver fler påsar till din lägenhet, tala med din hyresvärd.

För dig som är fastighetsägare till flerbostadshus

När man beräknar behovet av kärl är en tumregel 80 liter restavfall och 10 liter matavfall per familj och vecka. Du kan beställa påsar genom att kontakta Vellinge Direkt.

För dig som har en verksamhet

För sortering av matavfall för verksamheter finns olika typer av utrustning och du bestämmer själv vilken som passar din verksamhet bäst.

Den utrustning som du behöver i din verksamhets kök om du till exempel bedriver restaurang består av vagnar och korgar i vilka du sätter en påse. Påsarna, som finns i förpackningar om 80 stycken 9-literspåsar och 20 stycken 45-literspåsar, beställer du kostnadsfritt hos kommunens felanmälan.

Om du vill starta ett abonnemang eller ändra ditt nuvarande abonnemang ska du kontakta Vellinge Direkt. Du hittar mer information på sidan om sophämtning

Frågor och felanmälan

Vid frågor om hämtning av sopor eller om hämtning uteblivit, kontakta Vellinge direkt:

Tfn: 040-42 57 00
e-post

Senast uppdaterad:
14 december, 2020