Hoppa till innehåll

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är komposterbart avfall som finns i trädgården, exempelvis gräs, löv, kvistar och ogräs.

Trädgårdsavfall ska lämnas på någon av Sysavs återvinningscentraler exempelvis Lilla Hammars återvinningscentral. Du kan också ha ett eget abonnemang på ett särskilt sopkärl för trädgårdsavfall. Det sopkärlet har då grått eller svart lock.

Trädgårdsavfallet är komposterbart avfall som kommer från trädgården, exempelvis gräs, löv, kvistar och ogräs. Bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att anlägga en egen kompost. Hämtning av trädgårdsavfall är ett frivilligt abonnemang som du kan beställa. Läs på sidan sophämtning för att se hur ditt abonnemang fungerar på vintern.

Grova grenar, rotklumpar och jord ska lämnas på återvinningscentralen. Trädgårdsavfall får aldrig blandas med matavfall eller restavfall. Trädgårdskärlet ska stå vid tomtgräns.

Det är en paus i hämtning av trädgårdsavfallet under vintern, när hämtningen slutar på hösten och börjar på våren varierar beroende på vilket abonemang du har.

Oavsett vilket abonnemang du har kan du beställa en extrahämtning mot en kostnad fram till vecka 48, annars gäller nedanstående veckor:

Har du 13 tömningar om året sker den första tömningen under vecka 14 eller 15. Sista tömningen är vecka 38 eller 39. Vilken av veckorna beror på om du har tömning udda eller jämna veckor.

Har du 28 tömningar om året sker den första tömningen under vecka 10 eller 11. Mellan vecka 20 och vecka 37 är det tömning varje vecka. Sista tömningen är vecka 46 eller 47. Vilken av veckorna beror på om du har tömning udda eller jämna veckor.

Har du 40 tömningar om året är sista ordinarie under vecka 48. Första tömningen sker under vecka 9.

Senast uppdaterad:
31 maj, 2022