Hoppa till innehåll

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är komposterbart avfall som finns i trädgården, exempelvis gräs, löv, kvistar och ogräs.

Trädgårdsavfall är komposterbart avfall som kommer från trädgården, exempelvis gräs, löv, kvistar och ogräs. Bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att anlägga en egen kompost. Trädgårdsavfall får aldrig blandas med matavfall eller restavfall.

Trädgårdsavfall ska lämnas på någon av Sysavs återvinningscentraler exempelvis Lilla Hammars återvinningscentral.

Trädgårdskärl på din tomt

Hämtning av trädgårdsavfall är ett frivilligt abonnemang som du kan beställa. Då har du ett särskilt sopkärl för trädgårdsavfall på din tomt. Kostnad för abonnemanget hittar du i kommunens avfallstaxa, se nedan. Du beställer abonnemanget via en e-tjänst i Mina sidor. Om du saknar bank-id eller har andra frågor kontakta Vellinge Direkt.

Grova grenar, rotklumpar och jord får inte lämnas i kärlet utan ska lämnas på återvinningscentralen.

Placering av ditt trädgårdskärl

Ditt trädgårdskärl ska vid tömningstillfället stå ute vid farbar väg, det vill säga där avfallsbilen stannar för att tömma.

Entreprenörer tömmer trädgårdskärl med två olika bilar:
Lastbil med sidolastare. Sidlastaren manövreras av en förare som under arbetsprocessen inte behöver lämna hytten. Sopkärlen greppas av en kärllyft som har räckvidden på cirka 1,5 meter, det innebär max avstånd för att placera sitt kärl ifrån farbara vägen.
Trädgårdskärlet ska placeras med draghandtag och hjul inåt mot tomten.

Lastbil med baklastare. Här går chauffören av bilen och kopplar på kärlet manuellt vid tömning.
Trädgårdskärlet ska placeras med draghandtag och hjul utåt från tomten

För att veta vad som gäller för din adress, ska där finnas ett klistermärke på locket på kärlet som talar om vilken sida du ska ha utåt gatan.
Om klistermärke saknas kan du kontakta Vellinge direkt för beställning.

Senast uppdaterad:
30 januari 2024 11:16