Hoppa till innehåll

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är komposterbart avfall som finns i trädgården, exempelvis gräs, löv, kvistar och ogräs.

Trädgårdsavfall ska lämnas på någon av Sysavs återvinningscentraler exempelvis Lilla Hammars återvinningscentral. Du kan också ha ett eget abonnemang på ett särskilt sopkärl för trädgårdsavfall. Det sopkärlet har då grått eller svart lock.

Trädgårdsavfallet är komposterbart avfall som kommer från trädgården, exempelvis gräs, löv, kvistar och ogräs. Bästa sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att anlägga en egen kompost. Hämtning av trädgårdsavfall är ett frivilligt abonnemang som du kan beställa. Läs i hämtningsguiden på sidan sophämtning för att se hur ditt abonnemang fungerar på vintern.

Grova grenar, rotklumpar och jord ska lämnas på återvinningscentralen. Trädgårdsavfall får aldrig blandas med matavfall eller restavfall. Trädgårdskärlet ska stå vid tomtgräns.

Det är en paus i hämtning av trädgårdsavfallet under vintern, när hämtningen slutar på hösten och börjar på våren varierar beroende på vilket abonemang du har. Oavsett vilket abonnemang du har kan du beställa en extrahämtning fram till vecka 48. Annars är det nedanstående datum som gäller:

Har man 13 gånger är sista ordinarie veckan 36 eller 37 beroende på om du har udda eller jämn vecka. Första tömning är vecka 14 eller 15 beorende på om du har udda eller jämn vecka.

Har man 28 gånger är sista ordinarie veckan 46 eller 47 beroende på om du har udda eller jämn vecka. Första tömning är vecka 10 eller 11 beroende på om du har udda eller jämn vecka.

Har man 40 gånger är sista ordinarie veckan 47 eller 48 beroende på om du har udda eller jämn vecka. Första tömning är vecka 9.

Publicerad:
20 september, 2018
Senast uppdaterad:
1 mars, 2021