Hoppa till innehåll

Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar samlas in av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Alla förpackningar kan lämnas på våra återvinningsstationer. Tidningar kan även lämnas i tidningskärl som finns ute i gatunätet.

Tidningar

Returpapper som tidningar, tidskrifter, reklamblad, telefonkataloger och liknande ska samlas in och återvinnas. Kom ihåg att kuvert ska läggas i restavfallet eftersom de innehåller mycket lim! Där kommer de till nytta genom energiutvinning.

Källsortering av förpackningar

Förpackningar av plast, papper och metall lämnas på återvinningsstationerna. Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda. Både mjuk och hård plast källsorteras som plastförpackningar.

Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt sorterar du efter det viktmässigt dominerande materialet.

Hårda och mjuka plastförpackningar

För flaskor, burkar, dunkar och små hinkar gäller att du tar av korkar och lock, sorterar efter materialslag och lägger dem lösa i behållarna. Exempel på mjuk plast är bärkassar, plastpåsar, refillpaket, plastfolie och plastfilm. Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till Sysavs återvinningscentral. Plastartiklar som möbler och leksaker, som inte är förpackningar lämnas som grov- eller hushållsavfall. Plastflaskor med pant lämnas i butiker. Bara en enda till plastförpackning gör skillnad. Om alla svenska hushåll bidrog med bara en extra plastförpackning till återvinning varje månad skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3 600 ton. Det motsvarar utsläppen från ca 1200 bensindrivna bilar eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor - varje år.

Pappersförpackningar

Hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpapplådor skall plattas till och vikas ihop. Lägg mindre förpackningar i större. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i behållaren för tidningar. Kuvert läggs i hushållsavfallet.

Pappersförpackningar.jpg

Metallförpackningar

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar, aluminiumfolie- och formar. Böj in vassa lock på konservburken och låt hatten på kaviartuben sitta kvar. Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stora förpackningar, som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till återvinningscentral.

Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och annat, som inte är förpackningar lämnas som grovsopor eller hushållsavfall. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik.

Glasförpackningar

Färgat och ofärgat glas läggs i olika behållare på återvinningsstationerna. Skölj ur behållaren, tag av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter materialslag. Returflaskor, 33 cl och 50 cl, lämnas mot pant i butiker.

Porslin, keramik och glas som inte är förpackningar lämnas som hushållsavfall eller grovsopor. Glödlampor och lysrör lämnas till miljöstation eller återvinningscentralen.

Stora och skrymmande förpackningar

Förpackningar som inte går ner i behållare på återvinningsstationen lämnas till Sysavs återvinningscentral.

Producenternas ansvar

Företag som tillverkar, importerar eller säljer förpackningar och förpackade varor ansvarar för att förpackningar kan samlas in och återvinnas. Systemet kallas producentansvar. Förpackningar utgör en stor volym av hushållssoporna.

Förpackningsproducenterna har bildat fem materialbolag, som samarbetar under namnet Förpacknings- & Tidningsinsamlingen i ett självfinansierande och fristående system. På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens webbplats kan du läsa mer om hur du sorterar och på vilket sätt de återvunna förpackningarna kommer till nytta igen.

Publicerad:
21 september, 2018
Senast uppdaterad:
19 augusti, 2020