Hoppa till innehåll

Farligt avfall

Här hittar du information om vad som räknas som farligt avfall och var du kan lämna in det. Till farligt avfall räknas rengöringsmedel, sprayflaskor, lösningsmedel, färg- och lackrester, lim, batterier (även bilbatterier), termometrar, lysrör samt lågenergi-, glödlampor och elektronikavfall.

Batterier

Batterier läggs i batteriholken, som är en röd liten metallbehållare som finns på våra återvinningsstationer. Batterier kan också läggas i Samlaren, som finns i flera av kommunens livsmedelsbutiker.

Elektronikavfall

Till elekronikavfall räknas allt som har en sladd eller ett batteri. Elektronikavfall får inte kastas i sopkärlet utan ska samlas in och tas omhand på ett miljövänligt sätt. Vissa varor kan du lämna tillbaka till butiken. Elektronikavfall kan också lämnas på någon av Sysavs återvinningsstationer exempelvis på Lilla Hammars återvinningscentral. Mindre elektronikavfall som sladdar och småelektronik, kan du också lämna i Samlaren som finns i flera av kommunens livsmedelsaffärer.

Större elektronikavfall som exempelvis spis, disk- eller tvättmaskin, tv-apparat eller kyl och frys hämtas som grovavfall, men kan även lämnas vid Lilla Hammars återvinningscentral.

TV-, audio- och videoutrustning kan även lämnas i affären i samband med nyköp. Exempel på utrustning är TV-, video- och radioapparater, dvd-, bandspelare och skivspelare, förstärkare och högtalare samt datorer.

Mediciner/läkemedel

Mediciner och andra läkemedel kan skada både djur och natur om de inte tas om hand på rätt sätt.

Apoteken tar emot överblivna eller för gamla mediciner, även cytostatika (cancermedicin). Använd gärna apotekens genomskinliga påse när du lämnar in överblivna läkemedel så underlättar du deras fortsatta hantering.

Samlaren

Samlaren.jpg

Samlingsskåpet Samlaren finns på följande platser i kommunen:

Du kan ta med en trasig sladd, en gammal mobiltelefon, glöd- och lågenergilampor som inte längre fungerar eller gamla batterier. Småelektroniken ska vara så liten att den går in i Samlarens inkasthål med diameter max 110 mm.

Har du till exempel färgrester eller en trasig mikrovågsugn får du lämna det på återvinningscentral eller till Farligt avfall-bilen.

Kemiskt avfall

Kemiskt avfall från hushåll lämnas på någon av Sysavs återvinningsstationer exempelvis på Lilla Hammars återvinningscentral. Det kan vara: syror, lut, fotokemikalier eller bekämpningsmedel. Medicinrester lämnas till apoteket. Farligt avfall-bilen som kommer tar också emot farligt avfall, dock ej medicinrester. Vilken dag bilen kommer till Vellinge hittar du på Sysavs webbplats eller vår sida Farligt avfall-bilen.

Publicerad:
20 september, 2018
Senast uppdaterad:
14 december, 2020