Hoppa till innehåll

Farligt avfall

Här hittar du information om vad som räknas som farligt avfall och var du kan lämna in det. Till farligt avfall räknas rengöringsmedel, sprayflaskor, lösningsmedel, färg- och lackrester, lim, batterier (även bilbatterier), termometrar, lysrör samt lågenergi-, glödlampor och elektronikavfall.

Batterier

Batterier läggs i batteriholken, som är en röd liten metallbehållare som finns på våra återvinningsstationer. Batterier kan också läggas i Samlaren, som finns i flera av kommunens livsmedelsbutiker.

Elektronikavfall

Till elekronikavfall räknas allt som har en sladd eller ett batteri. Elektronikavfall får inte kastas i sopkärlet utan ska samlas in och tas omhand på ett miljövänligt sätt.

Mindre elektronikavfall som sladdar och småelektronik, kan du också lämna i Samlaren som finns i flera av kommunens livsmedelsaffärer.

Större elektronikavfall som exempelvis spis, disk- eller tvättmaskin, tv-apparat eller kyl och frys hämtas som grovavfall, men kan även lämnas vid Lilla Hammars återvinningscentral.

Samlaren

Samlaren.jpg

Samlingsskåpet Samlaren finns på följande platser i kommunen:

Mediciner/läkemedel

Apoteken tar emot överblivna eller för gamla mediciner, även cytostatika (cancermedicin). Använd gärna apotekens genomskinliga påse när du lämnar in överblivna läkemedel så underlätter du deras fortsatta hantering.

Kemiskt avfall

Kemiskt avfall från hushåll lämnas på någon av Sysavs återvinningsstationer exempelvis på Lilla Hammars återvinningscentral. Det kan vara: syror, lut, fotokemikalier eller bekämpningsmedel. Farligt avfall-bilen som kommer tar också emot farligt avfall. Vilken dag bilen kommer till Vellinge hittar du på Sysavs webbplats eller vår sida Farligt avfall-bilen.

Box för farligt avfall till fyrfackskärl

Från och med den 1 januari 2022 tillkommer en kostnad av 211kr per år för box för farligt avfall till fyrfackskärlen. För att beställa en box för farligt avfall kan man kontakta Vellinge Direkt.

Tömning av box för farligt avfall sker 13 gånger/år tillsammans med kärl 2. Boxen måste hängas på kärlet inför hämtningen.

Senast uppdaterad:
28 september, 2021