Hoppa till innehåll

Mobbning, trygghet och säkerhet

Förskolan och skolan är barn och elevers arbetsplats. De har rätt till en bra och säker arbetsmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Likabehandling

Alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan och skolan. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Enligt diskrimineringslagen och skollagen ansvarar kommunen för en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling i den skolverksamhet som kommunen bedriver. Varje rektorsområde har en utarbetad likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling.

Planen ska visa långsiktiga insatser i de dagliga aktiviteterna för att säkerställa barn och elevers lika rättigheter. Planen ska även visa det förebyggande arbete som sker på respektive förskola och skola och beskriva rutiner för att upptäcka och utreda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Publicerad:
17 september, 2018