Hoppa till innehåll

Mobbning, trygghet och säkerhet

Förskolan och skolan är barns och elevers arbetsplats. De har rätt till en bra och säker arbetsmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Skolan ska arbeta för alla barns och elevers lika rättigheter. Alla ska känna sig trygga i förskolan och skolan. Ingen ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Det här står i diskrimineringslagen och i skollagen.

Så snart personalen på en skola eller förskola får veta att ett barn känner sig kränkt eller illa behandlat är den skyldig att agera. Verksamheten ska alltid anmäla och utreda sådana händelser.

Förebyggande arbete

Varje rektorsområde har en plan för likabehandling och mot diskriminering. Planen beskriver långsiktiga insatser i de dagliga aktiviteterna för att garantera barns och elevers trygghet och lika rättigheter. Den visar också hur förskolan eller skolan arbetar förebyggande för att kränkningar inte ska inträffa. Planen innehåller dessutom rutiner för att upptäcka och utreda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Hör av dig till din förskola eller skola om du vill veta mer om hur de arbetar med de här frågorna.

Senast uppdaterad:
21 april 2022 11:10