Hoppa till innehåll

Kvalitets- och utvecklingsarbete

Kvalitetsarbetet utgår från att barn och elever ska få en så bra utbildning som möjligt, oberoende av om verksamheten är kommunal eller fristående. Arbetet syftar till att analysera det pedagogiska arbetet och hur resurser fördelas, och hur elever, barn och vårdnadshavare uppfattar tiden i förskola och skola.

Kvalitet i skola och förskola

Rektorns uppdrag är att planera, följa upp och utveckla sin verksamhet.

Varje år genomförs undersökningar i syfte att analysera kvaliteten i kommunens verksamhet. Arbetet analyserar hur resurser fördelas, hur ledarskap ser ut, hur det pedagogiska arbetet ser ut och hur nöjda föräldrar, barn och elever är. Kvalitet i förskola och skola handlar om hur verksamheten lever upp till skollagens krav och Skolverkets riktlinjer.

Vad tycker föräldrar och elever?

Föräldrar och elever får samlad information om förskolors och skolors kvalitet för att kunna göra sitt fria val av förskola och skola.

Kvalitetsuppföljning är en förutsättning för att skolvalssystemet ska fungera. I Vellinge kommun. Kommunen har en egen enkät där vårdnadshavare, personal och elever gör en skattning.

Arbetet med kvalitetsutveckling

Arbetet som görs utgår ifrån att barn och elever ska få den bästa möjliga utbildningen oberoende av om skolverksamheten är kommunal eller fristående. Alla förskolor och skolor i Vellinge kommun ingår därför i utvärderingen.

Exempel på metoder som används för att följa verksamheterna regelbundet:

Senast uppdaterad:
2 juli 2024 15:24