Hoppa till innehåll

Skolinspektionen

Skolinspektionen har ansvar för tillsyn av förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Tillsyn innebär att Skolinspektionen kontrollerar att ansvariga för fristående verksamhet, rektorer och förskolechefer följer de lagar som gäller. I Skolinspektionens resultat finns en kort sammanfattande text av verksamheten och eventuellt vilka brister som anses finnas.

Vid tillsyn av en kommun bedöms även hur kommunen tar ansvar för förskola, fritidshem, skola, vuxenutbildning och utbildning som helhet.

Regelbunden tillsyn

Alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet, blir vartannat år kontrollerade av Skolinspektionen i någon form. Tillsyn utförs genom intervjuer med elever, lärare och rektor, lektionsobservationer och dokumentstudier.

Tillsyn- och granskningsbeslut

Se alla tillsyn- och granskningsbeslut från Skolinspektionen på ett och samma ställe. Här finns både nya och gamla beslut tillgängliga. Se Skolinspektionens beslut och rapporter på länken nedan.

Beslut, rapporter och statistik - skolinspektionen.se

Senast uppdaterad:
19 juni 2019 02:52