Hoppa till innehåll

Försäkringar, skola och förskola

Alla barn, elever och andra grupper inom Vellinge kommuns skolverksamhet är olycksfallsförsäkrade under verksamhetstiden och när de tar sig till och från skolan. Här hittar du information om vad som gäller samt hur olycksfall rapporteras och anmäls.

Kommunens olycksfallsförsäkring

Kommunens olycksfallsförsäkring täcker olycksfallsskador. Med det menas kroppskador vid en oförutsedd plötslig händelse. Försäkringen gäller när skada inträffar under ordinarie skol- eller förskoletid. Försäkringen täcker även färd till och från skolan.

Läs mer om olycksfallsförsäkringen och anmäl skada

Försäkring vid skolresor

Vid skolresor, anordnade av skolan, gäller tjänstereseförsäkring och olycksfallsförsäkring. Båda försäkringarna gäller i hela världen.

Olycksfallsförsäkring gäller bara under schemalagd tid på resan. Under "fritid" gäller elevernas enskilda och privata försäkring. Om resan är en skolresa och all tid är schemalagd och har ett undervisningssyfte omfattas hela resan av kommunens försäkring. Vid eventuell skada kommer skaderegleraren efterfråga resans schema som då inte ska visa någon tid reserverad åt fritid. Eventuell hemtransport ingår inte i försäkringen.

Tjänstereseförsäkring gäller vid akut sjukdom eller olycksfall. Här ingår olycksfallsskydd med invaliditet- och dödsfallsbelopp. I försäkringen ingår hemtransport. Tjänstereseförsäkringen gäller under hela resan om den har ett undervisningssyfte och anordnas av skolan. Försäkringen gäller från det att resan påbörjas tills du är tillbaka i hemmet. Under resan görs ingen skillnad på fritid och arbetstid.

Läs mer om kommunens tjänstereseförsäkring

Det blå kortet från Försäkringskassan rekommenderas att ha nära till hands vid resa inom EU. Med kortet kan du besöka offentlig vård som vilken invånare i landet som helst.

Kontaktperson vid försäkringsfrågor är kommunens försäkringshandläggare Patrizia Bertarini, 040-42 52 95 eller patrizia.bertarini@vellinge.se

Senast uppdaterad:
8 april 2019 22:31