Hoppa till innehåll

Välkommen till en smidig skolstart!

Här finns viktig information till dig som vårdnadshavare eller myndig elev inför läsårsstart. Den riktar sig till både dig som är ny i kommunen och till dig som har barn i våra verksamheter sedan tidigare.

Självservice

Vellinge kommun satsar på flera digitala tjänster. Det gör skolstarten enklare för dig som är vårdnadshavare eller myndig elev.

För elever som börjar på Sundsgymnasiet lämnar du information och kontaktuppgifter till skolan samt signerar alla handlingar digitalt inför läsårsstart via kommunens e-tjänst. Det tar cirka 10 minuter och du loggar in med BankID. Du kan använda mobil, dator eller surfplatta.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att skaffa BankID eller har skyddade personuppgifter, så vänder du dig till administrationen på skolan. Frågorna i e-tjänsten kommer att anpassas efter elevens ålder och ser därför olika ut beroende på det aktuella året och den enskilda eleven.

Skolstart för grundskolan

Här finns alla viktiga länkar med information som du som vårdnadshavare behöver inför läsårsstart. Läs igenom alla områden och säkerställ att du tar del av all information du behöver.

Kommunikation

I Vellinge kommun kommunicerar lärare, elever och vårdnadshavare via skolportalen Vklass. I skolportalen finns planering, omdöme, betyg, schema, matsedel och elevens läxor.

Du som vårdnadshavare har ansvar för att hålla din mejladress och telefonnummer uppdaterade på ditt Vklass-konto, samt att läsa den information som skolan och fritidshemmet publicerar.

När du har loggat in på vklass.se ser du en cirkel med ett frågetecken uppe till höger. Den leder dig till "Hjälp och support" och där hittar du:
· introduktionsfilm om att använda Vklass
· svar på de vanligaste frågorna
· användarmanual för vårdnadshavare
· kontaktuppgifter till den person på skolan som kan hjälpa dig med övriga frågor

Det finns möjlighet att lägga till anhöriguppgifter ditt barns konto. Det kan till exempel vara kontaktuppgifter till en mor- och farförälder eller ett äldre syskon som ska kunna hämta på fritids. Du hittar den instruktionen och kan läsa mer om Vklass på länken nedan.

Information och kommunikation i skolan - vellinge.se

Lån av digital utrustning

I Vellinge kommun får alla elever tillgång till en digital enhet från och med förskoleklass. Det kan vara en dator eller en lärplatta. När eleverna blir äldre får de låna hem de digitala enheterna. I vilken årskurs det sker är olika från skola till skola. Datorer och andra tekniska hjälpmedel ska vara en naturlig del i den dagliga undervisningen. På så sätt bygger eleverna upp en digital kompetens som kommer att vara viktig i framtiden.

Du som vårdnadshavare bär ansvar för att du och ditt barn tar del av, förstå och följer de regler som gäller för lån av digital utrustning. All information finns på länken nedan.

Digital utrustning i skolan - vellinge

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan och ska stimulera elevens lärande, men också erbjuda vila och lek. Här kan ditt barn vistas på morgonen innan skolan börjar, och på eftermiddagen efter skoldagens slut.

Information om fritidshemmet och länkar till aktuella e-tjänster finns på länken nedan.

Fritidshem - vellinge.se

Resor och skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska skickas in inför varje läsår. Om ditt barn är i behov av skolskjuts till och från sin grundskola kan du läsa om vilka regler som gäller i Vellinge kommun och ansöka om skolskjuts via länken nedan.

Resor och skolskjuts - vellinge.se

Specialkost

Om ditt barn är i behov av specialkost under sin tid på skolan och fritids har du möjlighet att anmäla det till skolrestaurangen via kommunens e-tjänst.

Allergi och specialkost - anmälan (e-tjänst)

Modersmål

Har du en eller två vårdnadshavare som talar annat språk än svenska som modersmål och har grundläggande kunskaper i det språket? Då kan du ha rätt till modersmålsundervisning i skolan. Vellinge kommun erbjuder modersmålsundervisning i sju år och tidigast kan du börja i årskurs 1. För att en undervisningsgrupp ska starta behövs det fem elever eller fler med samma språk.
Ansökan om undervisning i modersmål görs via kommunens e-tjänst.

Modersmålsundervisning - ansökan (e-tjänst)

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för barn och elever. Läs mer om den på den här länken.

Olycksfallsförsäkring - vellinge.se

Ledighetspolicy för grundskolor

Våra skolor är försiktiga med att ge elever ledigt utanför lov. Det beror på att vi månar om elevernas rätt till utbildning. Eleverna måste vara närvarande för att läraren ska kunna hjälpa dem att nå så långt i sin utveckling som möjligt.

Varje ansökan prövas individuellt. Om ledigheten inte bedöms påverka elevens lärande negativt, kan eleven beviljas en kortare ledighet. I undantagsfall kan en längre ledighet beviljas, men enbart om det finns särskilda skäl. Läs mer på den här länken.

Läsårstider - Lov och ledighet - vellinge.se

Senast uppdaterad:
11 juli 2022 15:57