Hoppa till innehåll

Digital utrustning i skolan

I Vellinge kommuns skolor används datorer och lärplattor i undervisningen redan från förskoleklass. Skolorna använder också tekniska hjälpmedel som stöd för elever med särskilda behov. På den här sidan kan du läsa om reglerna för hur den digitala utrustningen får användas.

Digital utrusning för alla elever

Datorer och andra tekniska hjälpmedel ska vara en naturlig del i den dagliga undervisningen. På så sätt bygger eleverna upp en digital kompetens som kommer att vara viktig i framtiden.

I Vellinge kommun får alla elever tillgång till en digital enhet från och med förskoleklass. Det kan vara en dator eller en lärplatta. När eleverna blir äldre får de låna hem de digitala enheterna. I vilken årskurs det sker är olika från skola till skola.

När ditt barn börjar i någon av våra skolor får ni bekräfta att ni har tagit del av och förstått reglerna för användning av teknisk utrusning.

flicka-vid-dator.JPG

Regler för användning av teknisk utrusning i skolan

Vellinge kommun tillåter inte att man använder utrustningen för att:

Den som bryter mot Vellinge kommuns regler riskerar att få sin enhet avstängd från internet, och polisanmälas om brott misstänks. Alla regelbrott kring datoranvändning rapporteras till skolans IKT-ansvariga. Missbruk eller avsiktlig förstörelse av dator eller lärplatta kan leda till skadeståndskrav från Vellinge kommun.

Felanmälan av digital enhet

Felanmälan innebär att elevens digitala enhet har blivit skadad eller stulen.
Om eleven har tekniska problem med sin digitala enhet har de support dygnet runt genom Vellinges Servicedesk.

Felanmälan av digital enhet i grundskolan

Grundskolan är obligatorisk och kostnadsfri för alla barn. Som förälder till en elev i grundskolan med tillgång till en lånad digital enhet ansvarar du för att du och ditt barn förstår de regler som gäller.

Om en lånad enhet blir skadad eller försvinner så ska du vända dig till skolans IKT-pedagog. Om enheten skadats eller försvinner på grund av vårdslöshet, kan en rättslig process bli aktuell.

Felanmälan av digital enhet på gymnasiet

Gymnasiet är inte en obligatorisk skolform. Därför gäller inte samma regler för försäkringen kring elevdatorn som i grundskolan. Skulle skada på enheten inte täckas av vårt försäkringbolag, eller behandlas som garantiärende, kan elevens vårdnadshavare vara betalningsansvarig. Det innebär att en självrisk eventuellt ska betalas för att eleven ska få ut en vara ny dator, eller för att reparationen ska kunna göras.

Om du är elev på gymnasiet och din digitala enhet går sönder eller försvinner, så ska du kontakta skolans IT-tekniker.

Utrustning för elever med särskilda behov

Vellinge kommuns IKT-pedagoger finns tillgängliga i verksamheten för de elever som är i behov av extra digital utrustning, till exempel datorprogram. Hjälpen riktas främst till elever med koncentrationssvårigheter, lässvårigheter och skrivsvårigheter. Kommunens mål är att skolan ska kunna erbjuda kunskap om alternativa lösningar för att underlätta undervisningen för alla elever. Prata med elevens mentor om du misstänker att ditt barn skulle behöva sådant stöd, så kopplas IKT-pedagogen in.

Om du tror att ditt barn behöver exempelvis ett speciellt tangentbord, hörlurar eller annan fysisk utrustning, så är det elevens mentor och elevhälsan som du ska vända dig till.

Senast uppdaterad:
19 november 2021 12:44