Hoppa till innehåll

Information och kommunikation i skolan

Från och med höstterminen 2024 kommer Vellinge kommun att använda Haldor som lär- och kommunikationsplattform för grundskola och gymnasium och Tempus för förskola och fritidshem. Här kan elever, vårdnadshavare och lärare prata med varandra samtidigt som betyg, läxor, schema med mera blir synligt för både vårdnadshavare och elever.

Haldor

I Vellinge kommun kommunicerar lärare, elever och vårdnadshavare via Haldor. I skolportalen finns planering, omdöme, betyg, schema, matsedel och elevens läxor.

När ditt barn har fått en placering i den kommunala grundskolan i Vellinge kommun får du som vårdnadshavare tillgång till Haldor undefär en vecka innan skolstart. Sedan har du kvar din koppling till Haldor så länge eleven går i grundskolan. Det kan bli en viss tidsförskjutning i samband med implementeringen inför läsåret 24/25.

Du som vårdnadshavare har ansvar för att hålla din mejadress och telefonnummer uppdaterade på ditt Haldor-konto, samt att läsa den information som skolan publicerar.

Som vårdnadshavare loggar du in med BankID i både appen och på webben. Om du eller någon i din familj inte kan skaffa BankID ska ni personligen kontakta skolans administration.
Vid övriga frågor om Haldor vänder du dig till skolans IKT-samordnare.

Vklass - vklass.se

Anhörigregister

Om du som vårdnadshavare önskar lägga till anhöriguppgifter för fler personer kopplat till ditt barn, så gör du det enligt den här beskrivningen.

Anhöriguppgifter i Vklass (PDF-dokument, 134 kB)

Frånvaroanmälan

I första hand ska all anmälan kring frånvaro göras via Vklass, är inte detta möjligt kan det även göras via telefon, 010-888 70 50, före 07.45.
För att kunna anmäla ert barns frånvaro måste ni vara registrerade som vårdnadshavare i Vklass.

Senast uppdaterad:
21 april 2022 11:11