Information och kommunikation i skolan

I Vellinge kommun används Vklass som kommunikationsplattform. Här kan elever, vårdnadshavare och lärare prata med varandra samtidigt som betyg, läxor, schema med mera blir synligt för både vårdnadshavare och elever.

Vklass

I Vellinge kommun kommunicerar lärare, elever och vårdnadshavare via Vklass. I skolportalen finns planering, omdöme, betyg, schema, matsedel och elevens läxor.

Som vårdnadshavare loggar du in med BankID i både appen och på webben.

Logga in på Vklass

Vid frågor om Vklass vänder du dig till skolans administration eller IKT-samordnare.

Frånvaroanmälan

I första hand ska all anmälan kring frånvaro göras via Vklass, är inte detta möjligt kan det även göras via telefon, 010-888 70 50, före 07.45.

För att kunna anmäla ert barns frånvaro måste ni vara registrerade som vårdnadshavare i Vklass.

Publicerad:
21 september, 2018
Senast uppdaterad:
4 mars, 2020