Hoppa till innehåll

Varför behöver du en kontrollansvarig?

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder behövs i många fall en kontrollansvarig. En kontrollansvarig behövs alltid när du bygger ett nytt bostadshus, när du gör en större tillbyggnad och när du gör en byggnad som innehåller vatten- och avlopp. Du kan också behöva en kontrollansvarig när du ändrar en byggnad, till exempel om bärande delar eller vatten och avlopp berörs.

Självservice

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska se till så att bygglagstiftningens krav uppfylls. Den kontrollansvarige är din hjälp när du som byggherre ska genomföra ett bygge.

Den kontrollansvarige ska bland annat:

När ska jag anlita en kontrollansvarig?

Redan när du lämnar in ansökan om bygglov eller gör en anmälan ska det finnas förslag på vem som ska vara kontrollansvarig.
Det är därför en god idé att kontakt en certifierad kontrollansvarig i ett tidigt stadie för att får hjälp med både planering och ansökan.
Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets hemsida nedan.

Hitta certifierade - boverket.se

Senast uppdaterad:
28 oktober 2019 13:50