Hoppa till innehåll

Kostnader

När du ansöker om lov eller gör en anmälan så tar kommunen ut en avgift för detta. Avgiften tas ut enligt en taxa som är bestämd av kommunstyrelsen. Avgifterna är till för att täcka kommunens kostnader för de tjänster som levereras.

Det finns olika faktorer som påverkar vad just ditt bygglov kommer att kosta. Exempel på sådana faktorer är:

Kostnader för bygglov eller anmälan

Eftersom det är olika faktorer som påverkar kostnaden så går det inte att sätta ett exakt pris.

Länk till Taxor och avgifter Miljö- och Byggnadsnämnden (PDF-dokument, 822 kB)

Tilläggskostnader

Återtagande av ansökan

Om du tar tillbaka din ansökan eller om ansökan avvisas på grund av bristfälliga handlingar, får du betala en kostnad för registrering, administration och eventuell nerlagd tid för handläggning.

Senast uppdaterad:
25 april 2024 14:42