Hoppa till innehåll

Bygglovsexpressen

Vellinge kommun arbetar alltid för att effektivisera processerna samt öka och förbättra tillgängligheten och service gentemot medborgarna. Som ett led i detta arbetet har bygglovsenheten påbörjat ett arbete för att kunna erbjuda snabba beslut av enklare- och rutinärendekategorier.

Självservice

Bygglovsexpressen tar en kortare paus för att återkomma senare under våren.
Vi återkommer med nya bokningsbara tider i mitten av april

Bakgrunden till arbetet med den så kallade bygglovsexpressen är hämtat från Nämndplanen där det går att läsa att vi eftersträvar en effektiv ärendehantering, genomsyrad av en öppen och tydlig kommunikation. Verksamheten ska möta kunder, oavsett vem, på ett positivt, öppet och professionellt sätt. Arbetet utgår från ett kundfokus, och verksamheten är en servicefunktion och ett stöd till medborgarna.

Vellinge kommun erbjuder beslut i expressfart för enklare ärenden.
Detta innebär att du kan få ett beslut inom 24 timmar efter ditt bokade möte med bygglovsexpressen, under förutsättning att vissa kriterier uppfylls.

Så här går det till

En gång i veckan finns bygglovsexpressen ute på ett bibliotek i din närhet för att kunna bevilja enklare åtgärder.
Bygglovsexpressen kan bevilja lov för en fasadändring (ej grupphusområde), mur och plank, trädfällning, rivningslov för komplementbyggnader, installation/ändring av eldstad, under förutsättning att vissa kriterier som du kan läsa om nedan är uppfyllda.

Du bokar en tid och får då en länk till där du ska skicka in dina handlingar. Handlingarna måste finnas inför ditt bokade möte.
Din ansökan/anmälan kommer att granskas för att se om den uppfyller kriterierna för bygglovsexpressen. Om kriterierna inte uppfylls kommer ditt möte att avbokas och din ansökan/anmälan behandlas som ett vanligt ärende.

Kriterier som måste vara uppfyllda

Handlingar som behövs vid ansökan

Fasadändring där konstruktionen inte berörs exempelvis ommålning, takfönster, byte av takmaterial
(huset kan inte ligga inom värdefull miljö eller i ett grupphusområde)

Om din fastighet ligger inom ett grupphusområde, finns det riktlinjer för vilka färger och material du kan använda utan att söka lov.
Länk till utvändiga ändringar i grupphusområden.
Fasadändringar som behöver lov i ett grupphusområde ses inte som ett enkelt ärende och kan inte behandlas som ett expresslov.

Plank och mur

Enligt Vellinge kommuns riktlinjer får en mur eller ett plank inte vara högre än 1,80 m. En mur eller ett plank kan inte placeras på så kallad prickad mark. Prickad mark är det ofta ut mot en väg. Du kan kontrollera på detaljplanen för din fastighet om där finns prickad mark.

Trädfällning

Rivning av komplementbyggnader

Eldstad

Bygglovsexpressen - boka tid

Senast uppdaterad:
17 januari, 2023