Hoppa till innehåll

Bygglovsexpressen

Vellinge kommun arbetar alltid för att effektivisera processer samt öka och förbättra tillgängligheten och service gentemot medborgarna. Som ett led i detta arbetet erbjuder bygglovsenheten snabba beslut av enklare- och rutinärendekategorier samt rådgivning på kommunens bibliotek.

På tisdagar, med start den 16 april, finns bygglovsexpressen på plats ute på ett bibliotek i din närhet, mellan klockan 15.00 och 17.00.

Skanör: 11/6

Bakgrunden till arbetet med den så kallade bygglovsexpressen är hämtat från Nämndplanen där det går att läsa att vi eftersträvar en effektiv ärendehantering, genomsyrad av en öppen och tydlig kommunikation. Verksamheten ska möta kunder, oavsett vem, på ett positivt, öppet och professionellt sätt. Arbetet utgår från ett kundfokus, och verksamheten är en servicefunktion och ett stöd till medborgarna.

På plats på biblioteken finns bygglovshandläggare som du kan ställa dina frågor om bygglov till.

Så här går det till

Bygglovsexpressen kan bevilja lov för en fasadändring (ej grupphusområde), trädfällning, installation/ändring av eldstad, under förutsättning att vissa kriterier som du kan läsa om nedan är uppfyllda.

Ditt ärende kommer att granskas för att se om den uppfyller kriterierna för bygglovsexpressen. Om kriterierna inte uppfylls kommer din ansökan/anmälan behandlas som ett vanligt ärende.

Kriterier som måste vara uppfyllda

Handlingar som behövs vid ansökan

Fasadändring

Där konstruktionen inte berörs exempelvis ommålning, takfönster, byte av takmaterial
(huset kan inte ligga inom värdefull miljö eller i ett grupphusområde)

Om din fastighet ligger inom ett grupphusområde, finns det riktlinjer för vilka färger och material du kan använda utan att söka lov.
Länk till utvändiga ändringar i grupphusområden.
Fasadändringar som behöver lov i ett grupphusområde ses inte som ett enkelt ärende och kan inte behandlas som ett expresslov.

Trädfällning

Eldstad

Senast uppdaterad:
4 juni 2024 16:24