Hoppa till innehåll

Handlingar för ansökan och anmälan

När du ansöker om bygglov behöver du skicka in ritningar som visar vad det är du söker lov om. De behöver vara fackmannamässiga för att vi ska kunna starta granskningen av din ansökan.

Ritningarna ska visa fastigheten som den är idag och hur tänkta byggnader och åtgärder kommer se ut i verkligheten. Det finns därför olika krav på vilka ritningar som krävs som underlag för olika åtgärder.

För att kommunen ska kunna fatta beslut om lov behöves oftast så kallade A-ritningar och anmälan om kontrollansvarig. Information om vilka ritningar och handlingar vi behöver för just den åtgärd du vill göra finns i checklistorna under respektive åtgärd på sidan:

Bygglov - Planera - vellinge.se

De vanligaste ritningarna som krävs är:

Nybyggnadskarta

Om du ska bygga en eller flera nya byggnader krävs ofta en nybyggnadskarta eller en förenklad nybyggnadskarta. Detta är en ritning som visar fastigheten ovanifrån, var på tomten byggnaderna ska uppföras och hur marken ska anläggas. Du kan beställa en nybyggnadskarta via självservice.

Nybyggnadskarta - beställning (e-tjänst)

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar var på tomten byggnader är placerade sett i fågelperspektiv .
Situationsplanen ska visa alla sorters existerande byggnader, och var nya byggnader ska placeras. Markera också om något ska rivas. Det är viktigt att nya byggnader måttsätts och även att mått till tomtgränsen redovisas.
Vid större nybyggnader använder du nybyggnadskartan istället.

Fasadritningar

En fasadritning är en ritning som visar hur byggnaden ser ut rakt framifrån. Fasadritningar ska beskriva både det som är befintligt och det som ska byggas. Det ska tydligt framgå på ritningen vad det är som är nytt. Fasaden ska visas från de fyra väderstrecken, söder, norr, öster och väster.

Planritningar

En planritning är en ritning som visar byggnaden uppifrån med rumsindelning.
Det ska tydligt framgå vad som är nytt och ritningen ska vara måttsatt samt i skala 1:100.

Sektionsritning

En sektionsritning är en ritning som visar ett tvärsnitt av byggnaden. Ritningarna ska visa konstruktionen och vilket material som används eller redan finns på den utsatta delen. Nyare byggnader har oftast konstruktionsritningar medan det i äldre hus (till exempel 1800-tal) är relativt ovanligt om det inte har gjorts någon om- eller tillbyggnad under senare år.

Anmälan om kontrollansvarig

Din kontrollansvarige ska vara certifierad. Läs mer om kontrollansvarig på länken nedan.

Varför behöver du en kontrollansvarig? - vellinge.se

Senast uppdaterad:
6 maj 2019 15:37