Hoppa till innehåll

Krav på ritningar

För att kommunen ska kunna granska och handlägga ditt ärende behöver underlagen vara kompletta och fackmannamässigt utförda.

Vad betyder fackmannamässigt utförda ritningar?

 1. De ska vara ritade med rena svarta linjer på vitt papper.
 2. De ska ha tydliga siffror, bokstäver och symboler som anger ytor, avstånd, höjder och annan information som är av vikt för att tolka ritningen.
 3. De ska ha ett rithuvud, där det framgår.
  • fastighetsbeteckning
  • typ av handlings
  • skala
  • ritningsnumrering
  • vem som ritat den
  • vad ritningen avser
 4. De ska visa tydligt vad som ska byggas och vad som är befintligt.
 5. De ska vara ritade och utskrivna i rätt skala och i rätt format. Kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in.
 6. De ska ha tydliga mått, i meter med minst en decimal, exempelvis 10,5 m.
 7. De ska innehålla uppgift om vilket höjdsystem som är använt om ritningen innehåller höjduppgifter, till exempel markhöjder eller höjdkurvor.
 8. Utritade byggnader är lägesbestämda mot tomtgräns. Det betyder att minsta avstånd till två sidor framgår.
 9. Fasadritningar ska ha utritade marklinjer.
 10. De ska visa var sektionerna är tagna, var snittet går.
Senast uppdaterad:
6 maj 2019 15:39