Hoppa till innehåll

Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma.

Självservice

Vad kan hemtjänsten hjälpa mig med

  • Du kan få hjälp med serviceinsatser, till exempel skötsel av bostaden, hjälp med inköp och ärenden och hjälp att bereda måltider.
  • Du kan få hjälp med personlig omvårdnad som ska tillgodose behov som stöd vid måltider, hjälp att äta och dricka, hjälp med personlig hygien, tryggheten att ha någon som tittar till dig.

Det är ditt behov som styr hur och när tjänsten utförs. Hemtjänsten kan även kombineras med andra tjänster, till exempel trygghetslarm eller dagverksamhet.

Ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du också få mer information om hur du gör.
Du kan även kontakta kommunens biståndshandläggare via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Förenklad handläggning

Insatsen serviceinsatser kräver inte alltid en utredning för att beviljas.
Är du 80 år och folkbokförd i Vellinge kommun har du rätt till 8 timmar serviceinsatser per månad. Serviceinsatser innebär städ, tvätt och veckoinköp.

Det behövs fortfarande ett beslut från en biståndshandläggare för insatserna. Du kan alltid be att få din ansökan prövad enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.

Trygg hemgång

Trygg hemgång är en förstärkning och komplettering till den ordinarie hemtjänsten den första tiden efter sjukhusvistelse. Den som av biståndshandläggare bedöms ha behov av mer omfattande hjälp i hemmet efter sjukhusvistelse kan bli aktuell för denna insats.

Läs mer om Trygg hemgång i informationsbladet under Relaterade dokument längre ner på denna sida.

Avgifter

Du betalar efter din betalningsförmåga. På sidan om avgifter hittar du mer information om avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter inom vård och omsorg

Du väljer själv utförare

Du som blivit beviljad hemtjänst i form av serviceinsatser har möjlighet att välja vem som ska utföra insatserna bland de utförare som godkänts av kommunen.
Om du inte kan eller vill välja själv så väljer kommunen ett företag enligt en turordningslista.

Läs mer om vilka företag du kan välja mellan och hur det går till på sidan Att välja serviceföretag.

Att välja serviceföretag

Hemtjänst när du tillfälligt ska vistas i en annan kommun

Om du är beviljad hemtjänst i Vellinge kommun men ska resa bort och vistas i en annan kommun ska du vända dig till en biståndshandläggare i Vellinge.
Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera i en annan kommun ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i god tid före din resa. En del kommuner behöver upp till 5 veckors framförhållning för att kunna planera hemtjänstinsatserna.

Trygghetslarm

Du som känner dig otrygg i ditt hem eller har svårt att ringa efter hjälp kan få ett larm hemma, ett så kallat trygghetslarm.
Publicerad:
4 juli, 2018
Senast uppdaterad:
15 september, 2020