Hoppa till innehåll

Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma. All hjälp i hemmet är behovsprövad enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Det betyder att du måste ansöka om att få hjälp. Du ansöker hos kommunens biståndshandläggare. Ditt hjälpbehov avgör om du blir beviljad hemtjänst. Det är viktigt att du fortsätter göra det du klarar själv i vardagen, för att bibehålla dina funktioner.

Självservice

Vad kan hemtjänsten hjälpa dig med

  • Du kan få hjälp med serviceinsatser, till exempel skötsel av bostaden, hjälp med inköp och ärenden och hjälp att bereda måltider.
  • Du kan få hjälp med personlig omvårdnad som ska tillgodose behov som stöd vid måltider, hjälp att äta och dricka, hjälp med personlig hygien, tryggheten att ha någon som tittar till dig.

Det är ditt behov som styr hur och när tjänsten utförs. Hemtjänsten kan även kombineras med andra tjänster, till exempel trygghetslarm eller dagverksamhet.

Ansökan

Du ansöker via vår e-tjänst som du hittar under självservice längre upp på sidan. Där kan du också få mer information om hur du gör. (Fungerar inte för tillfället)

Du kan även kontakta kommunens biståndshandläggare via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.

Läs mer om Ansökan, handläggning och beslut

Förenklad handläggning

Insatsen serviceinsatser kräver inte alltid en utredning för att beviljas.
Är du 80 år och folkbokförd i Vellinge kommun har du rätt till 8 timmar serviceinsatser per månad. Serviceinsatser innebär städ, tvätt och veckoinköp.

Det behövs fortfarande ett beslut från en biståndshandläggare för insatserna. Du kan alltid be att få din ansökan prövad enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen.

Trygg hemgång

Trygg hemgång är en förstärkning och komplettering till den ordinarie hemtjänsten den första tiden efter sjukhusvistelse eller korttidsvistelse. Den som av biståndshandläggare bedöms ha behov av mer omfattande hjälp i hemmet efter sjukhusvistelse eller korttidsvistelse kan bli aktuell för denna insats.

Läs mer om Trygg hemgång i informationsbladet under Relaterade dokument längre ner på denna sida.

Avgifter

Du betalar efter din betalningsförmåga. På sidan om avgifter hittar du mer information om avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter inom vård och omsorg

Val av utförare

När du fått insatsen beviljad kan du välja vilket företag som du vill ska hjälpa dig. Det finns två olika företag som utför serviceinsatser

Du väljer genom att fylla i e-tjänsten under självservice längre upp på sidan.

När du har valt utförare kommer företaget att kontakta dig. Tillsammans gör ni upp en plan för hur du vill ha din hjälp och när det ska ske.

Du kan byta till annat företag när du vill

Om du inte skulle bli nöjd med det företag du har valt är det enkelt att byta. Du byter genom att fylla i e-tjänsten eller blanketten under självservice längre upp på sidan. Du kan även kontakta din biståndshandläggare som kan hjälpa dig.

Kommunen har ansvar för hemtjänsten

Vellinge kommun har det yttersta ansvaret för hemtjänsten. Alla utförare ska leva upp till de krav på kvalitet som kommunen har. Vi följer därför upp de tjänster hos den aktuelle utföraren. Dessutom görs kundundersökningar.

Tilläggstjänster

Du som har hemtjänst kommer också att kunna köpa tilläggstjänster som inte ingår i ditt biståndsbeslut. Det kan till exempel vara fönsterputsning, trädgårdsarbete eller en extra promenad.
Då betalar du direkt till företaget. Tjänsterna räknas som hushållsnära tjänster och är skattereducerade.

Hemtjänst när du tillfälligt ska vistas i en annan kommun

Om du är beviljad hemtjänst i Vellinge kommun men ska resa bort och vistas i en annan kommun ska du vända dig till en biståndshandläggare i Vellinge.
Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera i en annan kommun ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i god tid före din resa. En del kommuner behöver upp till 5 veckors framförhållning för att kunna planera hemtjänstinsatserna.

Trygghetslarm

Du som känner dig otrygg i ditt hem eller har svårt att ringa efter hjälp kan få ett larm hemma, ett så kallat trygghetslarm.
Senast uppdaterad:
21 februari 2024 09:36